Fotoalbums 2011

217Dongen, 14 december 2011. De vrijwilligersmidag van de SWOD was ook in 2011 weer een succes. Een vijftal jubilarissen werd in de bloemetjes gezet. Leo Hessels nam afscheid en werd door de wethouder nog in het zonnetje gezet. Het buffet was zoals altijd bij de Viersprong van uitstekende kwaliteit. De zeer verdiende gemeentelijke oorkonden werden uitgereikt aan mw. A. Claassen en aan mw. N. Raesen- Kuijpers. Zij ontvingen de oorkonden als blijk van waardering voor hun bijzondere en jarenlange verdiensten als vrijwilliger. Mw. A. Claassen werkt al 25 jaar als vrijwilliger in 's Gravenmoer. Zij bezorgt warme maaltijden aan huis bij ouderen en mensen met een beperking. Daarbij is ze tevens een belangrijk aanspreekpunt wanneer die mensen vragen hebben. Mevrouw Raesen-Kuijpers doet haar vrijwilligerswerk eveneens al vijf en twintig jaar met veel plezier. Sinds 1986 is ze contactpersoon van de gymgroep Meer Bewegen Voor Ouderen. Hierbij heeft ze als taak het aanmelden van nieuwe gymleden bij SWOD en tot voor kort inde ze driemaandelijks de contributie. Daarnaast beheert ze de lief- en leed-pot van de leden en organiseert ze het jaarlijks een leuk uitje.

Bekijk fotoalbum

kerstmarkt2011Jaarlijks wordt er door Dongen Promotion in december de traditionele kerstmarkt georganiseerd. Ook dit jaar werd op 12 december Dongen getrakteerd op dit jaarlijkse evenement. Het was fris maar droog weer. Veel traditionele kerststukjes werden te koop aangeboden, zowel door winkels als van aanbieders die een goed doel met de opbrengst willen steunen. De glühwein zijn we niet tegen gekomen. Maar wel standjes voor goede doelen en sponsorzoekers voor deelname aan de Alpe d'HuZes met de website www.kankerhebjenietalleen.nl. Zelfs één van de Dongense politieke partijen (het DP) was te vinden tussen de kramen.  Daarmee werden politiek en  goede doelen afgewisseld met huisvlijt en commercie. Ook de Cammeleur had dit jaar een live-programma. Daar was het ook gezellig druk, evenals op de markt zelf. Misschien dat het aan de crisis ligt, maar veel mensen kwamen wel kijken, maar we hebben niet veel mensen met veel spullen naar huis zien vertrekken. 

Bekijk fotoalbum

111203 opening looierij 35Na een jaar gesloten geweest te zijn is op 3 december het Donghamuseum heropend als Museum: De Looierij.
Het basisthema van het museum is het looierijverleden van Dongen. Daarnaast is de elektriciteitscolectie in uitgedunde vorm nog deesl tentoongesteld en zal in het voorjaar van 2012 een heemkundige permanente tentoonstelling volgen. Ook volgend jaar zal er een wisseltentoonstelling volgen. Momenteel is de tentoonstelling "Lef"-leerkunst-  te zien.

Bekijk fotoalbum

216Dongen, 24 november 2011.
In dit album: Het Dongense torentje. Vanaf het begin (van het einde) tot wat het nu is: Een nieuw monument in een mooi dorp.

Het torentje, de torenspits, het laatste wat bleef van wat eens was: één van symbolen -en voor sommigen meer dan dat- van het rijke Roomse Leven in Dongen. De geschiedenis is bekend. Het Multi Cultureel Accommodatie, de weg, de duiven, het protest, de raad, het college en de berusting. Er is nog meer te vertellen. De geschiedenis vertelt zichzelf. Dongen moet of mag er mee leven. Iets anders dan wat het was op de hoek van de St.Josephstraat en Hoge Ham. Maar is dát het nu zeggen weer anderen. Had het anders gekund of was dat dan beter geweest... We zullen het niet weten. Feiten zijn feiten en dit is gewoon een vol Dongen feit: Het torentje. Dongen heeft het nog. De volgende week brengt het bedrijf van Peter van den Broek nog een rollaag aan en de weken daarna een hek. Burgemeester Simone Dirven-van Aalst zet de kroon -in de vorm van de haan– nog op het werk en dan heeft Dongen toch iets aparts.

Het karwei op zichzelf verliep voorspoedig. Vanmorgen vroeg was men met al begonnen met de voorbereidingen van dit volgens Ing. Patrick van den Berg van Teuben kranen uit Oosterhout toch niet gemakkelijke karwei. (De foto's in de album zijn van Piet Eelants, Ad Hessels, Cees Willemse en Simon van Dongen)

Bekijk fotoalbum

214Dongen, 13 november 2011. De Sint bleek tóch welkom in Dongen. Er waren geruchten dat dat niet zo zou zijn. Boeven hadden alle verlanglijstjes en tekeningen van de Dongense kindeen weggehaald en daarom dacht de Sint dat ze niets meer van hem moesten hebben.
Niets bleek minder waar. Er waren heel veel kinderen op de loswal om de Pieten en de Sint te verwelkomen ! De foto's zijn van Kees Willemse.

Bekijk fotoalbum

 

213Dongen, 12 november 2011. Het is niet niks. 65 jaar getrouwd én trouw aan elkaar. Daarom alleen al een fotoalbum waard. Met foto's van Kees Willemse en foto's uit het verleden van het bruidspaar die verkregen werden via zoon Cees de Bruijn. Vandaag is in de Volckaert gefeest vanwege dit 65- jarig huwelijk van Nillis (Cees) de Bruijn en Jo de Bruijn- van Loon. Burgemeester Simone Dirven-van Aalst was er – samen met haar man- namens het college om hen met deze mijlpaal te feliciteren. Samen vonden ze het enorm leuk om met neven, nichten en de rest van de familie een leuke dag te hebben op de Volckaert. Cees (Nillis) die geboren werd op 6 februari 1922 werkte vroeger thuis op de boerderij van zijn ouders in de Kanaalstraat in Dongen. Hij bracht ook melk rond. 'Nil' ging graag naar de kermis en hield van dansen.

Bekijk fotoalbum

111021culinairgoudOp vrijdag 14 en 21 oktober presenteerden Café Zaal De Gouden Leeuw en wijnhandel Rovin  de tweede editie van: “Wijn- en Spijsavond Culinair Goud” een exclusieve dineravond. Op deze avond werden de zestig gasten verwend met een uitgebreid culinair zeven gangendiner met een daarbij passend wijnarrangement. En na dit culinaire geweld, volgde nog een overweldigend optreden van de driemansformatie “De Tupelo’s”. De vorige editie in 2010 was een geslaagd evenement en direct aanleiding om dit ook dit jaar te doen. 

bekijk fotoalbum

dijsselbloem200Dongen, 7 oktober 2011.  Op uitnodiging van de afdelingen Dongen en Gilze-Rijen van de PvdA was op vrijdagavond 7 oktober Jeroen Dijsselbloem te gast in het activiteitencentrum van Amarant (de voormalige Pauluskerk) in Dongen. Dijsselbloem is jeugdzorg- en onderwijsspecialist en vice-fractievoorzitter van de 2e Kamerfractie van de PvdA. De bijeenkomst werd goed bezocht, ondanks het slechte weer en het onmogelijke tijdstip van vrijdagavond 19:00  uur met concurrentie van populaire televisieprogramma’s en voetbal van het Nederlands elftal.  
Na een inleiding door de organisatie kreeg Dijsselbloem het woord en vertelde over zijn aandachtsgebieden jeugdzorg en onderwijs. Ook de problematiek binnen de PvdA kwam nog aan de orde. 
Spontaan ontstond een levendige interactie met het aanwezige publiek en Jeroen Dijsselbloem, waardoor de avond prima verliep. Dijsselbloem vertelde in duidelijke woorden waarmee de politiek zich op zijn terreinen bezig hield en liet veel ruimte om vragen van het publiek te beantwoorden. Publiek, dat deels ook in de sectoren werkzaam is.
De afdelingen van de PvdA Dongen en Gilze-Rijen kunnen terugzien op een geslaagde avond.

Bekijk fotoalbum

110110 LooierijDongen, 1 oktober 2011. Voorzitter en projectleider Cees Breugelmans kan trots zijn op 'zijn' museum. Vandaag -1 oktober 2011- was wat hem betreft een historische datum in de geschiedenis van het voorheen het Dongha museum. In zijn openingstoespraak wees hij op het verleden en keek hij in de toekomst van het museum dat vanaf nu een nieuwe weg inslaat door een aantal 'openingen' die tenslotte het museum De Looierij moet maken tot de trots van Dongen in Kunst, Ambacht en Historie. De nadruk van De Looierij ligt dan ook op het product 'van koe tot leer'. Het eindproduct waaraan Dongen grotendeels haar bekendheid aan heeft te danken. Vandaag werd de eerste stap van drie gedaan in dit proces. De opening van het ECCO-plein en het tentoonstellingsgedeelte kreeg vandaag een gezicht door de opening ervan. In het tentoonstelling gedeelte exposeren vanaf nu vier Dongenaren of kunstenaars die hun 'roots' hadden in het dorp. Foto's : Piet Eelants en Kees Willemse 

Bekij fotoalbum

211Dongen,1 oktober 2011. Vandaag werd onder grote belangstelling de Ecologische Verbindszone in Dongen geopend. Diverse sprekers waaronder de Dijkgraaf van De Brabantse Delta, De Dongense Burgemeester en wethouders van Dongen en Oosterhout prezen het werk en allen die er aan hebben meegewerkt. De natuur werd en wordt een beetje geholpen en Brabant heeft er een bijna aaneengesloten wandel-en fietspad bij. De foto's in dit album zijn van Kees Willemse. 

Bekijk fotoalbum

 

 

110904 oldtimertreffeOp 4 september 2011 werd voor de veertiende keer het oldtimertreffen gehouden in de kom van De Vaart rondom het Karrewiel. Het weer werkte goed mee en het was er gezellig druk. Stationaire motoren, oude personenauto's, bromfietsen en landbouwwerktuigen stonden uitgestald. Ook de inwendige mens kon volop aan zijn trekken komen.

Bekijk fotoalbum

 

 

210Op 29 augustus 2011 is de gemeente Dongen begonnen aan de reconstructie van de Middellaan ter hoogte van de Volckaert. Eigenlijk was het de bedoeling dat de Middellaan al eind 2009 of begin 2010 werd aangepakt. Het toenmalige college met verantwoordelijk wethouder voor verkeer Ad Stoop besloot echter, mede in verband met de beperkte financiële middelen de reconstructie van deze belangrijke verkeersader naar 2011 door te schuiven. Dongenhomespot volgde de vorderingen op de voet.

208Dongen, 22 augustus 2011. Reminiscentie is een intergenerationele methodiek waarbij ouderen en jongeren herinneringen uitwisselen om het onderling begrip te vergroten. Anders gezegd is het gewoon een manier om meer begrip voor elkaars belevenissen tijdens de levensweg te begrijpen en die over te brengen uitgaande van algemeen respect voor elkaar. Het in dit najaar nieuw te heropenen Dongens museum De Looierij en de Stichting Volckaert-SBO in Dongen hebben dit begrip vandaag in de praktijk gebracht door een aantal voorwerpen uit het verleden van Dongen en de herinnering daaraan van de ouderen onder te brengen in verschillende ruimtes van de Volckaert. Een fotoreportage van Kees Willemse.

Bekijk fotoalbum

110820 zomercarnavalDongen, 20 augustus 2011. Zomercarnaval. Ook als je het woord 'zomer 'er af laat is de betekenis van carnaval eigenlijk onbekend.Volgens Wikipedia is carnaval van oudsher een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vastentijd waarin men zich dan weer beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Of dat na dit zomerse zomercarnaval in Dongen ook zo is valt te betwijfelen. Zomers was het in ieder geval wel op het moment dat deze krant aanwezig was op het festiviteitenterrein wat in het dagelijks leven het Wilhelminaplein heet. De temperatuur steeg in de zon naar 28º en de sfeer was tijdens de middaguren van vermaak heel genoeglijk. Acht teams deden mee aan een zomerse zeskamp en kinderen vermaakten zich op de speciale tropische springmatrassen die als middelpunt van de festiviteiten waren opgesteld voor het spreek- en optreedpodium. Wethouder Ad van Beek werd bij de opening van het spektakel ter zijde gestaan door Truus van Aalst uit Oudenbosch.

Bekijk fotoalbum

2011 tuynkamerFotoimpressie tijdens bezoek aan de tuin "De Tuynkamer" van Peter en Anne-Marie van Woensel aan de Vaartweg in 's Gravenmoer tijdens de open tuinendag van tuinvereniging: Rond dijk, vaart en zandschel op 13 en 14 augustus.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

Maasland2011Dongen- Vaart, 25 juni 2011. De regen viel soms behoorlijk lange en veel uit de grijze hemel. Toch waagden een groot aantal mensen het de oprit van het wei -parkeerterrein van de familie Dankers aan de Nieuweweg in Dongen-Vaart op te rijden. Ze kwamen overigens niet bedrogen uit. De hypermoderne koestal trok belangstellenden mee in de vaart der techniek en de ontvangst was de familie Dankers eigen; gastvrij met koek, koffie en een vriendelijk, deskundig antwoord op alle vragen. Kinderen vermaakten zich intussen door bijvoorbeeld zelf roomboter te maken. Ook biologisch. Dick en zoon Roy Dankers hebben een flinke investering achter de rug voor deze biologische bedrijfsgevoerde stal, maar zien de toekomst van deze manier van 'boeren' met veel vertrouwen tegemoet. Veel mensen gaan bewust over op het eten en verwerken van biologisch verkregen producten. De verwachting is dat dat in toekomst alleen maar zal toenemen. De twee melkrobots in de spiksplinternieuwe stal vormen het technische hart van het bedrijf, maar ook het voeren van het vee gebeurt voor een groot gedeelte automatisch. Via een ingenieus systeem van computergestuurde zendertjes wordt het melkvee aangespoord om zich richting melkrobot te begeven. Een heerlijk portie brokken helpt daarbij uitstekend. Dick, zijn vrouw Lian en zonen Maikel, Stefan, Wesley en uiteraard Roy vormen een echt en een hecht familiebedrijf . Een goede twaalf jaar geleden is het bedrijf overgestapt op het produceren van biologische melk.

Bekijk Fotoalbum

 

 

200Dongen-Vaart, 25 juni 2011. Dit weekend konden inwoners van Klein-Dongen en Dongen-Vaart weer genieten van het jaarlijkse volksfeest. Dit jaar werd dit festijn voor jong en oud voor de vijftiende maal gehouden. Een grote groep enthousiastelingen is er weer in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen. Zaterdagmiddag moest in grote haast, maar met een dikke knipoog een regenprogramma worden samengesteld. De stormbaan, het Jeu de Boules-spel en het vissen in de hoge vijver ging gewoon door en binnen werd er voor en door de kinderen, afwisselend en afgewisseld met een groot stuk lekkere cake en een ferm glas limonade, gestreden en gespeeld om wie het vlugst de campingafwas kon doen of de was wist op te hangen. Deze krant was zaterdagmiddag 'achter de Gaasjes' bij het kinderfeest.

Bekijk fotoalbum

198s- Gravenmoer, 24 juni 2011. Kwalitatief gezien behoort het s- Gravenmoers Volkskoor –dat zich ter gelegenheid van het 10- jarig jubileum in stemmige nieuwe kleding presenteerde- tot één van de betere in dit genre. Voor een groot gedeelte is dirigent Ad Hessels daar verantwoordelijk voor. Met hart en ziel en tegelijk met een opvallende eenvoud geeft deze met soms subtiele bewegingen het ritme en de stemming aan bij elk lied. Tegelijk verliest hij het doel niet uit het oog dat het vooral gezellig moet klinken. Met de juiste tinteling in de ogen en soms met een voor het publiek zichtbaar grapje verleidt hij het koor tot hoge prestaties. De volle tent op het dorpsplein getuigt ook van veel waardering voor dit jarige koor. Meezingers zoals het in het Nederlands vertaalde Slavenkoor gingen er bij het publiek wel in, maar ook een nummer als Middenlandse Zee waar toch enige toonvastheid wordt verlangd werd subliem ten gehore gebracht. 

Bekijk fotoalbum

197Dongen-Vaart, 17 juni 2011. Er was maandenlang aan gewerkt. Voor zo'n groot schoolspektakel moet je ruim de tijd nemen. Jammer dus dat het weer niet helemaal meewerkte vrijdag bij de grote Agneskermis in Dongen-Vaart. Tot en met het Karrewiel was de straat afgezet. Ruim baan dus voor Touwtje trek, speelkussen, de kop van Jut en de suikerspinnen. De tweede editie van dit Dongen-Vaartse spektakel mag ondanks het minder vriendelijke weer als geslaagd worden beschouwd en dat weer dankzij een aantal fanatieke ouders en leerkrachten. De opbrengst van kermis wordt volledig besteed aan de kinderen van school. Op de straat en op het plein werd druk gebruik gemaakt van de spelletjes en een lege maag was geen probleem. Die kon worden gevuld met saté, hamburgers en worst. Hoogtepunt in letterlijke en figuurlijke zin was wel de bungee trampoline, maar ook een waarzegster, het spectaculaire rad van fortuin en het pony rijden en het spookhuis viel bij het talrijke publiek goed in de smaak. Het was weer gezellig als van ouds in Dongen-Vaart en na afloop gingen veel, vooral, jonge bezoekers naar huis met een of meer prijzen uit de kraam van het Rad van Fortuin. 

Bekijk fotoalbum

196Dongen, ’s Gravenmoer, 13 juni 2011. Tweede Pinksterdag 2011 was niet alleen Dongen verrassend. Ook 's Gravenmoer liet zich niet onbetuigd. Bij familie Biemans aan Waspikseweg kon je tussen de koeien picknicken. Iedereen was van harte welkom om te genieten van het mooie landschap en verse Nederlandse zuivel, zoals melk, yoghurt en vla. Voor picknickkleedjes werd gezorgd. De picknick in het boerenweiland vond plaats tijdens de Open Boerderijdag die Campina organiseerde in samenwerking met enkele supermarkten. Voor de kinderen was er een speurtocht en tal van gratis activiteiten op de boerderij zoals: schmincken, koemelken, skippiekoe, springkussen,kalfje/lammetje aaien,tractorrace,ooievaartjes kijken enz. Het was druk daar in het 's Gravenmoerse.

Bekijk fotoalbum

110613 verrassend dongenDongen, 13 juni 2011. Verrassend Dongen werd op tweede pinksterdag 2011 voor de zesde keer gehouden. Veel bedrijven en instellingen openen dan hun deuren om Dongen eens van een andere kant te zien. Vandaag zijn we bij de molen Koningin Wilhelmina geweest, De Looierij, de Oude Kerk, de ijzertijdboerderij en restaurant Winkk. De bedrijven en instellingen werden goed bezocht. In dit fotoalbum een impressie. Ook van een sliert oude tractoren die voor deze gelegenheid door de straten reden.

Bekijk fotoalbum

195Dongen, 4 juni 2011. Van de vele festivals in de regio was er een en een hele grote in Dongen zelf op 4 juni 2011. De organisatoren in Dongen zijn niet over een nacht ijs gegaan. Spreekwoordelijk dan, want sommige artiesten snakte naar wat verkoeling tijdens het optreden in het Vredeoordpark. Deze krant was daar rond 18.00 uur en volgde het optreden van Speelman en Speelman, een duo dat bij 3FM luisteraars vooral bekend is. Ze sluiten de week af bij Giel Beelen. En dat doen ze met succes en ook leuk. 
In het avondprogramma staan dan nog de Loco Loco Discoshow, Tribute2BobMarley en de topklapper band DI-RECT in de Line Up. Gruppo Sportivo en Foul Play hadden in het middagprogramma bij het verkoeling zoekende publiek al veel krediet opgebouwd voor de climax van het festival. Tussendoor de topacts werden er nog volop Db's geproduceerd met DJ George& DJ Non Chalance, De Bakan Beatz Djs en uit Dongen: Victor & Roberto. Kortom een feest voor een doorgaan iets ouder publiek dan wat je met deze line up zou verwachten.

Bekijk fotoalbum

192Dongen, 29 mei 2011. Wat in de rest van Nederland de dag van het park heette was in Dongen dubbelop. Parkplezier was er voor iedereen en zo zij het. Vanaf precies half twee was er deze dag van alles te doen in park Vredeoord. Burgemeester Simone Dirven-van Aalst die vandaag een drukke dag had –eerder vandaag opende zij met tal van andere burgemeesters de langste wandelroute van Brabant– was samen met een aantal andere collega's van het college in haar nopjes. Zij en wethouder Bas Evegaars die als wethouder 'Leefbaarheid' de uiteindelijke opening verrichte hadden zelfs een envelop met inhoud bij zich om dit initiatief van een aantal actieve Dongenaren te steunen en te stimuleren. Het was een gezellige boel vanmiddag in het park. Verschillende dagjesmensen deden zich te goed aan een heuse picknick, er was spel en (denk)sport en muziek ontbrak niet. De twee Dongense harmonieën speelden in harmonie een aantal luisterwaardige stukken en een gids vertelde wat over de diverse soorten bomen die dit prachtige dorpspark rijk is. Mensen genoten in alle rust of waren actief met iets bezig . Feest naar ieders wens en zeker voor herhaling vatbaar.

bekijk fotoalbum

19329 mei 2011. Zaterdag 28 - en zondag 28 mei was er al een geweldig feest in de grote goed geoutilleerde feesttent op het parkeerterrein van Super de Boer. Wat al gelijk in het oog sprong was de bijna perfectie organisatie van dit feest van het levenslied in dit daverende weekend. De mensen achter dit festival verdienen daar een zeer grote pluim voor. Dongen had een spoorverbinding en op acht podia zongen 24 koren hun beste en vrolijkste liedjes. Het best geslaagd is wel de Hollandse Avond op zaterdag. Ruim 1000 liefhebbers van dit genre muziek gingen echt uit hun dak en genoten met volle teugen van een goed in vorm zijnde Grad Damen en Django Wagner, maar ook de andere artiesten kregen de handjes op elkaar. Kees Hoevenaars praatte het geheel op eigen wijze soepel en vrolijk aan elkaar. Ook op zondagochtend was die weer present om de ruim 1100 zangers en zangeressen te amuseren en van aanwijzingen voorzag bij hun optreedschema ....Het was een reuzegezellig feest!

Bekijk fotoalbum

190Dongen, 22 mei 2011. Het echtpaar Vrienten-van Dongen vierde Zondag hun 60- jarige bruiloft. Beiden zijn nu van diamant en nog goed gezond. Velen kwamen het paar vandaag feliciteren. Onder hen natuurlijk burgemeester Simone Dirven-van Aalst en natuurlijk had ze een leuke attentie bij zich namen heel de Dongense gemeenschap. Het was gezellig druk in zaal  ‘Allure' in De Volckaert. Voor de krant was Ad Hessels er om te feliciteren en om prachtig foto's te maken. De internetkrant wenst mevrouw meneer Vrienten - van Dongen nog vele gelukkige jaren samen. 

Bekijk fotoalbum

191Dongen, 22 mei 2011. Vandaag is het –écht waar- Opa & Oma dag. Net als moeder, vader en ook al de secretaresse worden die tegenwoordig op een bepaalde dag in het zonnetje gezet. Alhoewel de vrees bestond dat het zonnetje opa, oma en de vele kleinkinderen in de steek zou laten op deze dag.  Maar al vroeg hadden de organisatoren Vieya, Donckhuys en Musis Sacrum buienradar geraadpleegd en het er op gewaagd de tafels te dekken op het plein. Het nu al traditionel ontbijt liet zich goed smaken. Omwonenden en Vieya- relaties, maar ook de leden na de zogenoemde 'club van 50' van Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum genoten tegelijk van maar liefst drie orkesten van Musis, want het ontbijt werd muzikaal opgeluisterd door het aspirantenorkest, het jeugdorkest en het VLO.

Bekijk fotoalbum

189Dongen 20 mei 2011. Langs paden en lanen. De lanen uit en de paden op. Langs weg en sloot en langs al de rijtjeshuizen. Een hele stoet én leuk.  De Avondvierdaagse in Dongen 2011. En dan die blaren, of op z'n Dongen's- bleinen. Er werd op los geprikt en het weer was goed. De foto's van die zalige gladiolenintocht werden gemaakt door Ad Hessels en Piet Eelants.

Bekijk fotoalbum

 

 

188Dongen, 14 mei 2011. Het is al een hele klus om op een (vrije) zaterdagochtend een aantal mensen bijeen te brengen voor een klus bij familie of vrienden, maar je tijd en krachten geven voor een klus om je eigen buurt een opknapbeurt te geven is al helemaal veel gevraagd van zelfs een wijkraad. Fout. Wijkraad West 2 heeft bewezen dat zoiets anno 2011 nog écht mogelijk is en gaat voor voortzetting en herhaling. Voorzitter van de Wijkraad Cees Zwaal was niet ontevreden na de eerste echte klusdag in de wijk. "Je weet nooit hoeveel mensen op de uitnodigingen afkomen dus wisten wij dat ook niet van te voren". Zwaal vindt dat zo'n experiment moet groeien en verwacht meer van de volgende klusdag die volgens de voorzitter in de buurt van de Vlinderboom gaat plaatsvinden. "Ik ben zeer tevreden en niet in het minst over demedewerking van de gemeente, Stichting Richting en Vieya en ook een aantal buurtbewoners liet zich niet onbetuigd", aldus Cees Zwaal. Ook wethouder Ad van Beek kwam even pashoogte nemen van het nieuwe Dongense gebeuren. In zijn kielzog Bakker Christ met zijn heerlijke Brabantse worstenbroodjes, die de klussers zich goed lieten smaken. Een lekker kopje koffie door Vieya en stichting Richting verzorgd in een beetje winderige tent. Het resultaat mag er zijn. Bij de zandbak kan met een 'geklust' bankje weer toezicht worden gehouden op de jongste spruiten. De omgeving van de Trompstraat inclusief de vijver is weer fris en schoon, getuige de vissers op één van de foto's .

Bekijk fotoalbum

187Dongen (Alpe d’Huzes), 13 mei 2011. Het was een ware afvalrace zonder fiets, maar gewoon met de benenwagen en dan lopen, getraind of niet. Het is voor het goede doel. De leerlingen van de Sint Janschool hielden vrijdag 13 mei in De Bergen een sponsorloop voor  het Dongense Alpe d’Huzes team.
De start om 09.30 uur in De Bergen werd gadegeslagen door vele pappa 's, mama's, opa's, oma's en de plaatselijke (sport-)pers. De Dongense bergen waren voor een keer te vergelijken met de gevreesde Alpe d’Hu(z)es. Teamcaptain Gerben den Boer en Stichtingvoorzitter René Roovers waren present en bewonderden met aanmoedigen de helden van de dag. Het parcours was onderverdeeld in krachten-naar leeftijd- en dus naar onderbouw en bovenbouw. De besten van elke klas werden extra gehuldigd omdat zij de meeste rondjes liepen in de vooraf gesteld tijd van precies 30 minuten. Maar alle deelnemers deden hun uiterste best voor het door hen tevoren opgehaalde sponsorgeld.

Bekijk fotoalbum

186Dongen, 9 mei 2011. De heer Louis van der Kallen, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta, en de Dongense wethouder Joop Velthoven tekenden op 22 juli 2010 de samenwerkingsovereenkomst 'Realisatie ecologische verbindingszone De Donge om Dongen'. Het waterschap had een inrichtingsplan opgesteld, waarin maatregelen zijn uitgewerkt om de ecologische verbindingszone van circa 6 km aan te leggen. De ecologische Verbindings Zone komt te liggen tussen de Bosweg (De Wildertse Arm) en het reeds als ecologische verbindingszone ingerichte riviertje De Donge. Op het moment van ondertekeing was al 86% van de nodige gronden verkregen. Met de nu verkregen instemming van grondeigenaren kunnen kansrijke delen van de ecologische verbindingszone al worden ingericht. Langs de EVZ realiseert de gemeente Dongen ook een fietspad en verder in de toekomst gezien kunnen mensen fietsen tot aan de Biesbosch. Ondanks de hand op de knip van de landelijk overheid is er toch een mooi stuk natuur aan het ontstaan in het Dongense.

Bekijk fotoalbum

110508 mantatoertocht  vpVanuit de Opeldealer OPC in Dongen werd op 8 mei een toertocht georganiseerd door de Opel Mantaclub. Een kleine 30 Manta's in allerlei kleuren en uitvoeringen meldden zich rond 11 uur. Dat was boven verwachting gezien het feit dat het deze dag ook moederdag was. De auto's in allerlei kleuren en uitvoeringen druppelden binnen, waarna na de middag de tocht richting Midden- en Oost Brabant vertrok. Na de toertocht verzamelden de deelnemers zich in Sprang-Capelle, waarna de deelnemers weer thuiswaarts trokken.

Bekijk fotoalbum

185Dongen, 7 mei 2011. Ook in de Oude Baan was het zaterdagmiddag 7 mei erg warm. Daarom was er ook een spel met sponsen en water. Om op te frissen. De Stormvogel hadden lol. Iedereen was erg tevreden. De mensen van de scouting waren ook tevreden over de mensen die kwamen kijken. Dat mocht die dag. Iedereen mocht een kijkje komen nemen in en ook rond het mooie clubgebouw. De mensen die nog niet wisten wat de leden van de Stormvogels allemaal doen, weten dat nu wel. Iedereen had wel een werkje te doen. Zoals Els die graag koffiekopjes nog mooier maakt. Samen met anderen doet ze dat heel goed. Weer een ander is heel handig met knippen en plakken. Er waren ook mensen die graag kleuren. Er was van alles te doen. Deze krant maakte ook een paar foto's. En iedereen lachte voor de foto. De krant komt nog een keertje naar de Stormvogels. Dan maakt de krant van iedereen een foto. Dan iedereen in Dongen naar de foto's kijken.

Bekijk fotoalbum

110430 koninginnedagKoninginnedag 2011 wordt gevierd in Dongen in het park achter Winkk omgedoopt tot het Oranjepark georganiseerd door het Oranjeparkfestival. De burgemeester opende de festiviteiten voor de kinderen. Er werd opgetreden door Tinus en Thieu. s Middags was er een markt en allerlei activiteiten voor jong en oud. Het weer was fantastisch. 's Avonds de afsluiter met Pater Moeskroen, de winnares van The Orange Factor Kayliegh Fransen en de Belgische Coverband "Les Truttes"

Bekijk fotoalbum (Rinus Krijnen)

Koninginnedag in Dongen en de kernen was weer grandioos en zonnig. Er was voor eenieder vertier, joliijt en zelfs hier en daar werd koekgehapt. Een sfeeralbum. Met foto's van Ad Hessels, Piet eelants en anderen.

Bekijk fotoalbum

183Dongen, 29 april 2011. Vergezeld van de drie Dongense wethouders en de gemeentesecretaris heeft burgemeester Simone Dirven-van Aalst vandaag zes Dongense heren gedecoreerd. Allen werden zij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Met een 'gemeentebus', waarin ook de pers een plaatsje kreeg, ging het kris kras door Dongen. In tegenstelling tot voorgaande jaren was niemand voorgedragen uit 's-Gravenmoer of de andere kernen. Bij elke decorandus werd ruim tijd genomen om de felicitaties en het behage van hare Majesteit over te brengen en de versierselen behorende bij deze onderscheiding op te spelden. Overal werd het gezelschap met spanning verwacht behalve door de te onderscheiden personen zelf natuurlijk. De gedecoreerden waren dit jaar de heer Kuppens, de heer van den Ouweland, de heer Hultermans, de heer Dane, de heer Oomens en de heer Brants.

Bekijk fotoalbum

oranjepark2011Dongen, 29 april 2011. Vrijdagavond 20:00 uur aftrap Oranjeparkfestival met The Booze Band. Een prima rockstart van het festival met meezingnummers van rockclassics uit de jaren 70. Ondanks het dreigende weer liet het publiek zich niet uit de stemming brengen en zongen uit volle borst mee met de bekende klanken. Zelfs onze burgemeester – die ook een echte rockfan is – swingde mee op de ook voor haar herkenbare rockmuziek. Met af en toe een buitje werd het een gezellige avond met de aftrap van The Booze Band en daarna bijna 2.5 uur de Bruce Springsteen coverband ”The Bruce Band”. Na afloop moest iedereen naasten om naar huis te komen, omdat er plotseling een onweersbui opstak. Al met al een geslaagde avond.

Bekijk fotoalbum

jaarmarkt2011De jaarmarkt 2011 in Dongen trof het met het weer, zoals ook het afgelopen jaar. Het was zonnig en lekker van temperatuur. Voor velen aanleiding om eens over de jaarmarkt te lopen. Achter restaurant Winkk was een cultuurmarkt. Er waren tevens een aantal podia langs het parcours: Bij de Ouwe Sok, en bij het parkeerterrein bij de Aldi. Ook was er een motorevent bij de Hamse Bok "Bokse Bikersz "D"".
Daar speelden ook een antal bands zoals de Dongense rockband NDuss, Sprocket en de bluesrockband The Booze Band.

Bekijk fotoalbum

182Dongen, 16 april 2011. De Dongense fietsbrug is zaterdamiddag 16 april  2011 rond het middaguur geraakt door een baggerschip. Een baggerschip heeft twee zogenoemde 'spitpalen' aan boord. Daarmee wordt het schip bij baggerwerkzaamheden verankerd om vrij en stabiel te kunnen baggeren. Bij het naderen van de brug probeerde de schipper de palen iets te laten zakken om de doorgang mogelijk te maken. Daarbij ontstond volgens de aanwezige politie een plotseling technisch mankement, waardoor een van de palen niet vlot wou zakken. Het gevolg was een botsing met de fietsbrug. Om precies 14.50 uur werd de baggeraar met behulp van een technisch vaartuig van Rijkswaterstaat weer vlot getrokken. Volgens de eerste berichten kwam het schip met een manoeuvre om achteruit te varen nog vaster te zitten onder de brug. De politie die aan boord was van de boot van Rijkswaterstaat verklaarde tegenover deze krant niet te weten hoe groot de schade is.

Bekijk fotoalbum

181Dongen, 15 april 2011. Het fietspad is er. Het veelbesproken en in en op diverse stadia en manieren geplaagde fietspad aan de Kanaaldijk Noord is vanmiddag geopend door oud wethouder Ad Stoop en huidig wethouder van verkeer Ad van Beek. De reden dat oud wethouder Ad Stoop bij de opening aanwezig was had alles te maken met het feit dat hij en huidige wethouder Ad van Beek een merkwaardige wisseling van wacht hebben meegemaakt in de Dongense politiek en daarbij in verschillende bankjes hebben gezeten, ook wat dit nieuwe fietspad betreft. Stoop heeft van het fietspad wakker gelegen, zo memoreerde hij “omdat 'het spel'' ook op de man werd gespeeld “en soms niet fair“, aldus Stoop. Van Beek kon dit karwei in een eerdere ambtsperiode niet afmaken. Beiden toonden zich vandaag verheugd dat het fiets-wandel en brom -pad er nu toch ligt en nog eens tot groot genoegen van velen ook. Een fietsrit over het nieuwe pad met vele aanwezigen was met dit weer vandaag geen punt van discussie.

Bekijk fotoalbum

180Dongen, 12 april 2011. De gemeente Dongen huldigde haar sportkampioenen vanavond in het overvolle 'Sportcafé' van de Salamander . Niet alleen het café, maar ook buiten de sporthal waren sporters en bewonderaars. Dit jaarlijkse gebeuren in afgeslankte vorm moest vanwege de bezuinigingen worden verplaatst naar deze locatie. Eigenlijk niet eens zo'n slecht idee. Sporten doe je in de Salamander; dan maar huldigen ook. “Het went de eerste keer al“ liet iemand zich ontvallen. Wethouder Bas Evegaars liet zich daar niet in deze termen over uit, maar lichtte dit besluit wel toe. Hij vertegenwoordigde het gemeentebestuur vanavond en overhandigde de bloemen, de oorkonden en de glanzende glazen bekers aan de Dongense sportkampioenen van 2011. Zowel de genomineerden als de uiteindelijke winnaars hadden de avond van het jaar. De uiteindelijke kampioenen kregen met heel veel mooie maar gemeende woorden een schitterend juryrapport te horen van de vakjury. Het publiek in het stampvolle Salamandercafé beloonden de sporters met een daverend applaus. Dit jaar reikt de gemeente Dongen ook een Aanmoedigingsprijs uit. Die gaat naar het g-team (gehandicaptenteam) van voetbalvereniging DVVC. 
Foto's in dit album : Jan Stads / Pix4Profs

Bekijk fotoalbum

178Dongen, 23 maart 2011. Vandaag is het Nationale Boomfeestdag. Dongen doet alweer voor de 37e keer mee. De 24 leerlingen van groep 7 van basisschool Sint Jan nemen het voortouw dit jaar. Tien hopbeuken in de Roeloff van Dalemstraat kregen vandaag de kans om beperkt hoog te groeien. Wethouder Bas Evegaars van onder meer onderwijs, gewapend een heuse gemeenteschop en met twee secondanten in de persoon van de collega's Rene Roovers en Ad van Beek ging een handje helpen vandaag maar sprak de groep kinderen nog even toe. Het thema van de Nationale Boomfeestdag 2011 is ‘Bomen smaken naar meer’. De kinderen die stonden te trappelen van ongeduld en bewapend met schoppen en schepjes, wilden graag aan de slag maar luisterden toch opvallend aandachtig naar de bestuurder. Evegaars lichte de betekenis en het jaarthema toe en naam daarna ook een schop ter hand.

Bekijk fotoalbum

179Dongen, 1 april 2011. De geschiedenis van de kerk markeert drie mijlpalen. In 1450 werd er een gebouw over de restanten van de middeleeuwse kapel neergezet. Op 22 mei 1928 verwoestte een voorjaarsstorm het dak van het kerkschip. U bent getuige van de derde historische mijlpaal, de aftrap van de conservatie. Ik moest denken aan de woorden van Toon Hermans: Dit is een plek om lief te hebben. De Kerkstraat is de bakermat van Dongen en hopelijk wordt dit in de toekomst een geliefde plek om te ontmoeten en te ontspannen. Theo Brants is bestuurslid van Stichting de Oude Kerk en hij is trots dat de eerste fase van het project gaat beginnen. De werkzaamheden die nu gedaan worden zijn bedoeld om het beeld wat nu te zien is, te behouden. Het stucwerk blijft en het losse stucwerk wordt eraf gehaald. Een laag van vijf tot zes lagen metselwerk boven de balken wordt aangehouden. Over de muren heen wordt een betonnen balk aangebracht. Dit is voor de stabiliteit en om te voorkomen dat de muren verzadigd raken met vocht. Waarschijnlijk wordt er steenversterker aangebracht op de muren. De ijzers uit de ramen worden schoongemaakt, geconserveerd en teruggeplaatst. Verslag en foto's : Marga Spil.

Bekijk fotoalbum

D177ongen, 21 maart 2011. Ook al waren leden van het college om beurten aanwezig afgelopen zaterdag 19 maart tijdens de zogenoemde rondetafelgesprekken die werden gehouden in Cultureel Centrum De Cammeleur, waren ze vastbesloten. Het woord is vandaag aan de bewoners, vertegenwoordigd door bestuurders en deskundigen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het college nam niet deel aan de gesprekken. De leiding was voor deze keer overgelaten aan ter zaken deskundige ambtenaren. Wel nam burgemeester Simone Dirven-van Aalst de taak van de opening van deze dag op haar. In alle beschikbare zalen van het cultureel centrum werd gediscuteerd in kleine groepjes. Onderwerpen waren onder andere subsidiebeleid en de mogelijkheden voor professionele instellingen en verenigingen en vrijwilligersorganisaties, dorps- en wijkraden, WMO en veiligheid. Net als de resultaten van het Inwonerpanel Dongen en het estafettestokje, zijn de uitkomsten van de ronde tafelgesprekken bedoeld om het college en de gemeenteraad van Dongen nader te informeren en voor te bereiden op het takendebat. Onder de toehoorders waren diverse leden van de gemeenteraad en vertegenwoordigers uit het verenigingsleven. De gemeente Dongen staat, net als alle gemeenten in Nederland, voor zware financiële tijden. Bezuinigingen zijn onafwendbaar. Die boodschap is in ieder geval tijdens alle gesprekken nog duidelijker geworden. Voor Dongen is dat in de komende begrotingsperiode ruim vijf ton. De gemeenteraad wacht ook na ook deze inventaris veel huiswerk.

Bekijk fotoalbum

 

110320 menclubclinicDongen, 20 maart 2011. Ga je op een zondagochtend wat rondkijken in Dongen, dan kom je al gauw ergens uitlopen bij een activiteit. Deze ochtend was het al vroeg druk op de Monnendijk. De menclub Dongen, een paardenmenclub uit Dongen met maar liefst 50 leden, hield een men-clinic met als clinicleider Berry van de Bosch, van VDB-Stables uit Someren. Berry van den Bosch heeft een africhtings- en trainingsstal voor aangespannen paarden en pony’s in de bosrijke omgeving van Someren. Menners kregen van deze instructeur de fijne kneepjes van het paardenmennen geleerd.De men-club in Dongen organiseert regelmatig tochten en activiteiten. Zo is er eind maart een rit en in september een speciale Fell-pony-manifestatie. Tijdens de men-clinic zijn door Rinus Krijnen foto’s gemaakt.

Bekijk fotoalbum

175Dongen, 18 maart 2011. De Doe-Dag van het Oranjefonds en in Dongen geïnitieerd door Stichting Richting is een succes geworden. Ondanks het druilige weer gingen meer dan 10 Dongenaren op pad om te doen wat normaliter buiten hun werkgebied ligt. Doel was om anderen te helpen met min of meer zware klussen die anders niet of niet helemaal gedaan ( kunnen) worden. Dongenhomespot.nl werd ingedeeld in media-momenten in het vastleggen van doe-momenten. Wij waren bij Amarant waar het Dongense college een grote klus klaarde (filmverhaal in ons filmarchief) en we waren met de fotocamera aanwezig bij zorg accommodatie 't Zonneke aan de Eindsestraat. Leden van de Koninklijke luchtmacht en mensen van maatschappelijke Dongense instellingen maakte daar werk van hun klussen. Afvalbakken plaatsen, schuur verven en het aanleggen van een waar irrigatiesysteem behoorden onder andere tot hun taken.

Bekijk fotoalbum

gras 178Het Volckaert-dierenweitje wordt op een mooie lentedag in maart 2011 omgespit en opnieuw ingezaaid. de laatste foto laat zien, dat er ook nog afgerekend dient te worden. Groeten van Ria en Henk Oerlemans die deze leuke foto's maakten

Bekijk fotoalbum

 

 

 

174Dongen, 17 maart 2011. Dongenaren kunnen op deze plaatst vanaf vandaag de aanleg van de ontsluiting van de Centrumring zien groeien. We hebben iemand bereid gevonden om voor deze krant de aanleg ervan op de voet en 'steen voor steen' te volgen met de fotocamera.

Vanaf maandag 21 maart 2011 wed er gewerkt aan dit grote Dongense project en werden ook via bovenstaand fotoalbum de gemaakte foto's geplaatst. Met grote dank aan Simon van Dongen

Het album bevat in het begin nog wat foto's uit juni 2009 toen het 'gedaan 'was met de St.Jozefkerk. Ook de gemeentelijke planmatige afbeeldingen vindt u terug in dit album in wording.

Bekijk fotoalbum