Fotoalbums 2009

volckaerteinde2009Dongen, 30 december 2009. Volckaertbewoners zijn soms ook bofkonten. Ook vanmiddag was het weer ontzettend gezellig op ‘het plein’. Gelukkige gezichten, handengeklap, een lekker hapje en een lekker ‘bakske’ koffie verhoogde de stemming.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

lichtjesavond2009Maandagavond 18 december 2009. De dag waarop de donkere dagen voor kerstmis hun hoogtepunt naderen was het Dongen licht. De zogenaamde lichtjesavond die voor de tweede maal op de begraafplaats ‘De Kremer’ werd georganiseerd door Begrafenisondernemer Van Berkel, de Dela en de gemeente Dongen was sfeervol en sereen. De ruim 600 nabestaanden die ondanks het gure winterweer hun dierbaren kwamen herdenken en groeten beleefde in stilte en intensiteit deze speciale avond. Kijk naar ons speciale fotoalbum met foto’s van Jacomien van Berkel en Lex Versteegh.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

smuldersDonderdag 17 december reikte burgemeester Simone Dirven-van Aalst een gemeentelijke oorkonde uit aan Piet Smulders. Hij was net als alle andere vrijwilligers van de SWOD naar de ‘vrijwilligersmiddag’ in de Viersprong gekomen. Ook wethouder Piet Panis was aanwezig. Nog nietsvermoedend was Smulders tot aan het moment dat burgemeester Dirven-van Aalst binnenkwam. Het moment kwam onverwacht maar was zeker welkom voor Piet Smulders en zijn vrouw. Hij ontving tot zijn grote verassing de gemeentelijke oorkonde en dit als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD). Smulders is al sinds 1992 actief als vrijwilliger bij SWOD. Hij begon als maaltijdbezorger en is enige jaren later de taak van coördinator van de maaltijdbezorgers gaan vervullen. Sinds begin 1998 is de heer Smulders ook lid van het SWOD-bestuur, eerst als penningmeester later als secretaris.

Bekijk fotoalbum

 

 

aardenverhoeven‘Tussentijdse lintjesregen ‘duurt voort 
Koninklijke onderscheidingen voor de heer A.J. Aarden en de heer A.P. Verhoeven

Dongen, 14 december 2009 . Alsof het maar niet ophoudt. Werden op zondag jongstleden al twee Dongenaren bekroond voor hun bijzondere verdiensten.

Bekijk fotoalbum

wiggers

Dongen, 13 december 2009. Op deze koude zondagmorgen speelde zich in Dongen minstens twee hartverwarmende gebeurtenissen af. Eén ervan nam plaats in het clubgbouw van de hockeyclub. De heer Wiggers (77) heeft zich sinds 1955 intensief en onbaatzuchtig ingespannen voor hockeyclub Liberty te Dongen. Hij heeft de club gemaakt tot een bloeiende vereniging met een prachtig sportcomplex waar vele hockeyers wekelijks plezier aan beleven. Zowel op bestuurlijk vlak als op het gebied van sportieve ontwikkeling maakt de heer Wiggers zich  nog steeds sterk voor de club. Hij heeft in 1978 recreantenhockey voor de veteranen van de club mogelijk gemaakt. Bijna 20 jaar lang heeft de heer Wiggers verschillende bestuursfuncties in de vereniging bekleed. Van bestuurslid tot vicevoorzitter tot voorzitter; hij was een ware duizendpoot. Bovendien was hij lid van de technische commissie en trainer van het 1e damesteam. Deze morgen was een normale zondagmorgen voor de heer Wiggers tot op het moment dat burgemeester Dirven–van Aalst vergezeld van de wethouders Piet Panis en Ad Stoop zich meldden in het clubhuis aan de Alexanderstraat.  De zichtbaar ontroerde heer Wiggers  maakte het mee: Een koninklijke onderscheiding viel hem ten deel. Hij werd lid in de orde van Oranje Nassau.  Proficiat!

Bekijk fotoalbum

 

 

ketelaarsDongen, 13 december 2009. De burgemeester kon in de buurt blijven na een feestelijke bijeenkomst in het clubgebouw van de hockeyvereniging waar zij een gemeentelijke oorkonde mocht uitdelen aan Wil Ketelaars. Om 13.00 uur verplaatste de burgemeester zich een paar honderd meter verder naar het clubhuis van de postduivenverenging Dongen. In een ‘liefhebberssfeer’ deze keer ook hier een dankbare taak voor onze burgervrouwe. Hier mocht zij een gemeentelijke oorkonde uitdelen aan de heer Wil Ketelaars. Hij ontvangt de oorkonde als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor Postduivenvereniging Dongen. De heer Ketelaars is sinds 1984 voorzitter van P.V. Dongen. Hij heeft de afgelopen 25 jaar veel voor de vereniging betekend en hij heeft de verenging weten uit te bouwen tot een zeer hechte club. Bij de zware taak om in 1987 twee Dongense duivenclubs (postduivenverenging Dongen en de Luchtbode) te fuseren heeft hij een leidende en helende rol gespeeld. Verbazing, ontroering afgewisseld met gezellige lachsalvo’s -ook Wil Ketelaars niet vreemd - en gemeende dankbare woorden vormden ook hier het decor voor een bijzondere zondagmorgen voor de heer Ketelaars en zijn familie.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

091211 IJsbaan ICE vpOpening Dongense IJsbaan op De Hoogt aan de Min. Aalberslaan in december 2009.

bekijk fotoalbum

 

 

 

55bestaat25Dongen, 9 december 2009. 25 Jaar geleden nam de toenmalige Raad voor Bejaardenwerk Dongen het initiatief om met een activiteit 55+ Sportief in De Salamander te starten. Naast activiteiten zoals badminton, volleybal, zaalhockey enz. werd toen ook de activiteit 'Meer Bewegen in Water' (nu noemt men dat aquafit) aangeboden. Met het verdwijnen van het zwembad ''De Salamander" verdween dit programma-onderdeel. 55+Sportief heeft zich altijd in een grote belangstelling mogen verheugen (wekelijks ca. 75 personen).Vermeldenswaard is ook te weten dat de docenten van het 1e uur Ans van Heesch en Lia van Sunten nog steeds wekelijks met veel enthousiasme deze activiteit begeleiden. Foto's : Jan Vissers

Bekijk fotoalbum

 

 

 

swodactief

Dongen, 18 december 2009. Actief is een groep dames o.l.v. een lerares die samen in het bos wat oefeningen doen. 
Badminton in de Salamander is ook een activiteit van SWOD. Een damesgroep sport dan van 09.00 uur t/m 10.00 uur. Een gemengde groep doet het zelfde van 10.00 uur t/m 11.15 uur.
Beweging voor mensen met een bepaalde handicap of aandoening gaan bewegen in Het Schouw o.l.v. een fysiotherapeut. Foto's met hoepels en ballen. Biljarten doen de leden van KBO in de Leest.
Foto’s : HANS DRIESEN

Bekijk fotoalbum

openingvolckaert0903Dongen, 27 november 2009. Behalve de officiële opening met notabelen en andere deftige mensen van locatie Dongepark van de Volckaert-SBO op donderdag, is deze feestweek ook niet voorbijgegaan voor de bewoners. Er was deze week elke dag wel een verassing voor de bewoners met bijvoorbeeld nostalgische stamppot. Op 26 november werd op alle locaties voor cliënten en medewerkers iets lekkers bij de koffie geserveerd. Ook was er deze week een prijsvraag met een winnaar per locatie. Groot feest dus.Vandaag- vrijdag- ook werden een heleboel ballonnen opgelaten op alle locaties. Per afdeling een bos met een kaartje daaraan bevestigd. De ballonnen die het verst komen leveren ook nog wat op. Met het ‘gewonnen’ geldbedrag aflopend van 500 naar 100 euro worden de van te voren door de bewoners opgegeven wensen gerealiseerd. Op vrijdagmiddag is er in Dongen nog onder een optreden van de Dongense Zeemannenzanggroep ‘De Loswalklinkers’. De bewoners en cliënten werden deze week verwent met gezelligheid en nostalgie. Terugblikken aan wat eens de Volckaert was en wat nu de Volckaert–SBO is : een lichtdoorgevend gebouw dat prima verzorging biedt aan patiënt en bewoner. Foto's : Piet Eelants , Ad Hessels ,Frie van Rosmalenn -en vanaf grote hoogte - Kees Willemse.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

openingvolckaert2009Dongen, 26 november 2009. Vandaag werd een ‘feestweek’ gestart ter gelegenheid van de officiële opening van locatie Dongepark van Volckaert-SBO. In de grote zaal van het Dongeparktheater waren vele genodigden aanwezig tijdens de openingsceremonie. Eén van de momenten was voor voormalig directeur Dr.Kroot. De grote zaal van dat theater zal voortaan de Dr. Krootzaal heten. De heer Kroot is mede- initiatiefnemer van de huidige nieuwbouw. Adriënne van den Wildenberg, voorzitter van de raad van bestuur riep in haar openingstoespraak vooral de Dongenaren op naar bínnen te komen en de sfeer te proeven van het gebouw en vooral van de bewoners van dit ‘dorp aan de Donge ‘. Burgemeester Simone Dirven-van Aalst memoreerde een moment ten tijde van de voorbereidingen ten behoeve van het laatste bezoek van voormalig commissaris van de Koningin Mevrouw May–Weggen aan Dongen. “Laten we haar naar de Volckaert brengen “ . Behalve dat zij met die opmerking de lach op de gezichten van genodigden toverde, duidde ze daarmee op de haar bekende subtiele manier van spreken het moment ook als belangrijk om de commissaris te laten zien waar Dongen met recht trots op is. Kees Willemse maakte de foto’s !

Bekijk fotoalbum

 

 

 

jeugdgemeenteraad2009Dongen, 25 november 2009. Het einde van het jaar is de tijd voor een nieuwe samenstelling van de 
jeugdgemeenteraad. De wisseling van de wacht tussen de oude en de nieuwe 
jeugdraadsleden vond plaats op 25 november 2009. Tijdens deze bijeenkomst 
stelden de nieuwe aanwinsten van de raad zichzelf voor en werd afscheid 
genomen van een deel van de leden die nu naar het voortgezet onderwijs gaan. De jeugdgemeenteraad komt tot stand in samenwerking met Stichting Richting.

Bekijk fotoalbum

091114sintsgravenmoerVPDongen / 's Gravenmoer 15 november 2009. Het was net als zaterdag in Schiedam …. of de goede Sint wel komen zou… Het was niet Ziele Piet die roet in de pepernoten wou gooien deze keer, maar het weer. Zondagmorgen was goed begonnen, althans voor Regen Piet. Zonne Pi(e)t zat treurig naast Ziele Piet en samen met Knies Piet voerden ze toen nog een anti regendansje. Tja, Sinterklaas kan veel, maar over het weer kan ie ook alleen maar zeggen dat het goed of slecht is. In een gesprek met Gezegden Piet liet deze zelfs doorschemeren dat het Sinterklaas was die een aanzet gaf voor het spreekwoord ‘Na regen komt zonneschijn‘ en het gezegde ‘het kan vriezen of dooien‘. Het resultaat was van beiden een. Een flauw zonnetje wisselde af met een buitje. Maar de Sint en de Pieten zijn heel wat gewend. Het enige waar de Sint –maar vooral het paard van de Sint– bang voor is , is als het gaat vriezen. Dan zijn namelijk de daken erg glad omdat de gemeente niet strooit op die daken. Een saillant detail is hier wel dat Sint en de Pieten altíjd strooien, ook al waait de wind door de bomen en óók in 's- Gravenmoer waar Sinterklaas gisteren al aankwam .

bekijk fotoalbum (Marga, 's Gravenmoer)

bekijk fotoalbum (Piet, Dongen)

 

 

beursvloer2009

Dongen, 9 november 2009. Om precies 16.25 uur hanteerde presentator Peter Verharen en burgemeester Simone Dirven–van Aalst respectievelijk de gongstok en de openingsschaar. De vijfenzeventig minuten die daarna volgden waren voor de Beursvloer. Een groot aantal verenigingen, bedrijven en organisaties  handelden in grote harmonie om ten einde een match te bereiken over een dienst en wederdienst zonder dat daar maar één cent bij komt kijken. 
Tevoren was de beursvloer warm gemaakt door de Cambreur ’s eigen dansgroep ‘Streetwise’. Met liefde en ín natura

Ondanks dat het niet haar éigen tekst was kreeg de burgemeester weer de glimlach op vele gezichten door haar bekende subtiele grapjes  te vermengen met de ernst van de zaak. De kern raakte ze daarbij wel degelijk door op te merken dat ondanks je er niet over zou moeten doordenken, de Dongense Beursvloer bij uitstek de plaats is om afspraken te maken die met liefde, in natura en vrijwilligheid gedaan dienen  te worden. In 7 categorieën kon gehandeld worden vandaag. in de grote aula van het Cambreurcollege. De matches werden daarna bezegeld door een heuse notaris en vastgelegd op de foto. Een beursvloer ‘om niet‘ is populair in Nederland. Dit jaar organiseerde reeds 73 gemeenten een soortgelijk gebeuren. Ook Duitsland heeft dit oorspronkelijke Nederlandse ‘vinding‘ ontdekt. In meer dan 50 plaatsen wordt een beursvloer georganiseerd. Morgen leest u hier het aantal matches dat is gesloten .Vorig jaar (2008 )waren er dat 70; ongeveer 50% van de aanvragers  en aanbieders vonden elkaar toen.)

Bekijk fotoalbum (Piet)

Bekijk fotoalbum (Rinus)

091031 halloween VPTijdens halloween heeft "Verrassend Uit" een spooktocht georganiseerd op het trimparcours aan de Oude Baan in Dongen. De ongeveer 30 deelnemers gilden alles bij elkaar tijdens de spannende wandeling. Gelukkig scheen de maan, zodat het niet al te donker was. Vooraf werd er soep geschonken en na afloop een prijsjegegeven aan de best versierde deelnemer. De vooraf heldhaftige deelnemers bleken na afloop toch blij te zijn het bos uit te zijn.

Bekijk fotoalbum

091009Dongen, 9 oktober 2009. Jaarlijks houden de veteranen uit de tweede wereldoorlog en alle andere missies daarna een veteranendag. Hierbij een impressie. Foto's zijn van Henk Oerlemans.

 

 

 

Bekijk fotoalbum

 

 

 

europamarktDongen, 20 september 2009. De Twedeede hands- en kindermarkt was een grandioos succes.
De winkeliersvereniging van het Europaplein en de werkgroep activiteiten van de Wijkraad West 1 deden hun uiterste best om er iets van te maken. Dat lukte grandioos. Kijk hier naar de foto’s die gemaakt werden door Ria Vereggen

 

Bekijk fotoalbum

 

 

 

090918kunstgrasvvdongenVP

Dongen, 20 september 2009. "Sommige kinderen vallen met hun neus in de boter", zegt een moeder. "Zij zijn drie dagen lid en staan nu al hiertussen!" De kleuters in geel en blauw vormen hand in hand een rij. Ze moeten nog geduld hebben. De wedstrijd tussen de sponsoren van NAC en VV Dongen is nog bezig. Dat eindigt in 2-2. De allerjongsten kijken eerst nog naar fanfare Beatrix op het kunstgrasveld. "Goedenavond Dongen, Breda en omstreken", roept speakster Angela Jansens. Voorzitter Chris van der Waarden noemt de avond historisch. "Anderhalf jaar geleden hadden we de gemeenteraad en het college uitgenodigd. We moesten jullie overtuigen van de noodzaak van kunstgras. Het draagvlak was er. Door de week vinden er 70 jeugdtrainingen en 16 trainingen voor senioren plaats. Dat zijn 1100 spelers. Daar komen nog 500 spelers in het weekend bij, maal twee voeten. Daar is geen gras tegenop gewassen". Doemdenkers krijgen ongelijk "Het kostte wat kruim", zegt wethouder Panis. "Het was een grote investering. Deze voorziening is uniek voor Dongen. De doemdenkers zeiden dat het te duur werd, maar we zijn binnen de beschikbare middelen gebleven". Nadat hij het bord ondergespoten heeft met champagne, mogen de kleuters eindelijk het veld op. Met oud voetballers van VV Dongen en NAC, onder leiding van Frans Derks in een zeer korte witte broek. Een jonge speler demonstreert het bal hoog houden. Daarna krijgt een jarige pupil een mooi shirt. Jack Kouterse, de enige oud speler van NAC en VV Dongen, krijgt een shirt met achterop de datum. Onder luid gejoel trekt hij zijn shirt uit. Nu is de eer aan Tinus de Man om de aftrap op het nieuwe veld te nemen
Marga Spil maakte de foto's en schreef de tekst

bekijk fotoalbum`

090912omdVPbekijk fotoalbum

 

 

 

 

 

 

beatrix

Dongen 12 september 2009. Feest voor de bewoners van de Volckaert. Het 30ste muziekfestival van Drumfanfare Beatrix is geslaagd. Tijd voor weer een muziekfestival met mooi weer dus. Vandaag werd dat in tegenstelling tot het slechte weer van vorig jaar  weer eens waargemaakt. Voor een septemberdag was het weer ‘redelijk’. De gasten uit Vlissingen (Deltaband), Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen, Tamboer & Showkorps Rozenburg en Fanfarenzug Prinz Regent uit Büren zagen tijdens de dorpsroute veel publiek hun deuren en ogen openen en de oren spitsen. De show op het Wilhelminaplein werd goed bezocht. Op zaterdagmiddag  om 13.30 uur startten de deelnemende korpsen  aan een rondwandeling door Dongen. Deze eindigde bij de Volckaert. Vanaf ongeveer 15.00 uur showden de mooie begeleidende dames en speelde de tamboers en trompetters  aan de bewoners van De Volckaert en andere geïnteresseerden hun waarlijk grote kunsten. Vervolgens werd in colonne terug gemarcheerd naar ‘De Viersprong’. Zaterdagavond was de grote feestavond in dit fraaie en gezellige Dongen establishment. Onze ‘Dongepark’-fotograaf Henk Oerlemans maakte prachtige foto’s bij de Volckaert.

Bekijk fotoalbum

 

 

janschool500bvlDongen, 11 september 2009. Vandaag werd op basisschool St. Jan in het 500ste Brabantse Verkeersveiligheidslabel (BVL) uitgereikt door gedeputeerde mevrouw Cora van Nieuwenhuizen. Een speciale BVL-commissie kende het label op 2 juli jl. al toe. Er zijn diverse redenen voor de uitverkiezing, onder andere omdat de school structureel aandacht geeft aan verkeerseducatie. In 2007 had de school nog 31 punten en 7 sterren. Niet voldoende voor het label. Nu –2009- heeft de st.Janschool een resultaat van 53 punten en 11 sterren en dat is bijna het maximale haalbare van 57 punt.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

090720modeshowbiezenkringVPbekijk fotoalbum

 

 

 

 

 

brilpeltDongen, 19 juli 2009. Vandaag is het echtpaar Van Pelt–van Bijnen 65 jaar getrouwd! Dat is zeker een felicitatie waard. Het is ook voor Dongen een zeldzaamheid dat zo’n mijlpaal bereikt wordt. Wethouder en loco-burgemeester Piet Panis stond vanmorgen al vroeg aan de deur bij het echtpaar, maar wel met een speciale verrassing.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

dongensekermis2009Dongen, 12 juli 2009. De Dongense kermis is altijd een feest voor oud, maar zeker voor jong.
In dit album een foto impressie van dit jaarlijkse volksfeest.

 

Bekijk fotoalbum

 

 

 

090710rotondeVPDe eer was aan de peuters van de Hummelhoeve. Op driewielers met rammelende blikjes fietsten zij achter de bierfiets aan om de rotonde officieel te openen.

bekijk fotoalbum

 

 

 

090607festivalbiezenvpbekijk fotoalbum

 

 

 

 

090704kunstpodiumVPHet Muziekinstituut Dongen Gilze Rijen wordt een zelfstandige stichting. De nieuwe naam is KunstPodium.

bekijk fotoalbum

 

 

 

europapleinfeest2009Zaterdag 4 juli 2009 was een zomers pleinfeest op het Europalein. De organisatie zal terugkijken op een gesláágd feest en het werd grotendeels aan elkaar gepraat door de nieuwe voorzitter van de Wijkraad West 1 Harrie Vos. Er waren ballonnenclowns ‘Aosum Noot ‘-een leuke dweilband- speelde. Accordeonschool Formant trad op en “Dongens Leed”. Verder waren de Rhythm Cleaners en de Dongense zanger Davy van de partij. Een leuk druk programma dus op het Europaplein in West 1. In dit album foto’s van de middag.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

090627 beljaart vpMet ballonnen is op 27 juni de wijk De Beljaart in Dongen feestelijk geopend.
Wethouder Panis en de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging hielden een korte toespraak, waarna de balonnen werden opgelaten.

bekijk fotoalbum

 

 

 

090625sluitingazcVPNa bijna 8 jaar sluit het asielzoekerscentrum in Dongen (AZC)

bekijk fotoalbum

 

 

 

090621 oldtimer 09Elk jaar is er weer een oldtimer treffen in Dongen.
Honderden liefhebbers van vooral antieke tractoren en agrarische bedrijfsmiddelen komen bij elkaar en laten hun opgepoetste antieke voertuigen zien.

bekijk fotoalbum

 

 

 

090605desgravenmoerVPDe heemkundekring van 's Gravenmoer bestaat 20 jaar en viert dat met een fototentoonstelling in restaurant SED. Als klap op de vuurpijl ontving voorzitter M. J. Verhagen een koninklijke onderscheiding en het erelidmaatschap.

bekijk fotoalbum

 

 

 

verrassend dongen vpHet zonnige weer zat uiteraard mee. Rond elf uur op zaterdagochtend 30 mei verzamelde de pers, de politiek en een aantal belanghebbenden zich bij Tuinregie aan de Procureurweg in Dongen. Op deze prachtige lokatie vond de aftrap plaats van een tocht langs 24 Dongense attracties. Elke van deze 24 lokaties hadden activiteiten bedacht, om te laten zien dat Dongen -ook voor de toerist en dagjesmensen- een interessante plaats is.

bekijk fotoalbum

 

 

 

avondvierdaagsevpDongen, 12 juni 2009. Alle weertypes gehaald tijdens de avondvierdaagse. Gisteren ging het maar net goed en de twee dagen daarvoor was het bijzonder nat. Bliksem en donder kwamen er nog net niet aan te pas, maar onder de regenkleding en de paraplu’s was er ook nog het nat van het zweten. Meer dan 3000 deelnemers aan de avondvierdaagse hebben het dit jaar wel geweten. Zwaar, maar gezellig is de juiste omschrijving! Maar vanavond: bij de intocht met bloemen en snoepzakken was het zomers. Een alle regen was al in ons geheugen gekerfd.

Bekijk fotoalbum (Piet)

bekijk fotoalbum (Marga)

 

 

sloop st joseph vpEen reportage van de sloop van de St. Josephkerk in juni 2009

bekijk fotoalbum

bekijk 2e fotoalbum

Bekijk fotoalbum (Piet)

 

 

gouwegiftvpDongen, 20 juni 2009. In dit album foto’s van de actiedag ‘DE GOUWE GIFT ‘door 100 vrijwilligers en op initiatief van Clasien van Dongen opgezet om geld in te zamelen voor bestrijding vaan borstkanker op deze zaterdag.

bekijk fotoalbum (Marga)

bekijk fotoalbum (Piet)

 

 

090530dwarsVPHet begon met een warming-up, van niemand minder dan Greg van Hest. Honderden kinderen holden achter de bekende atleet aan. Voor de 25e keer organiseerde Atledo Dwars door Dongen.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

 

cumlaudeverkeerDongen, 13 mei 2009. Sofie Klever, Joey Lau, Danique Tuijtelaars, Beau Kokx, Joost Trommelen, Isabeau Sprangers, Wilbert Scheerders, Ilse Snoeren, Jessica Broeders en Jorik Bosters. Deze namen gaan in Dongen de geschiedenis in als CUM LAUDE geslaagden voor het verkeersdiploma 2009. Proficiat!
In dit album zie je alle cum laude behalers van Dongen, s Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

090512hoogspanningvpDe capaciteit van het bestaande hoogspanningsnetwerk in Zeeland en Brabant wordt uitgebreid, om aan de toekomstige vraag naar meer energie te voldoen. Omroep Dongen bezocht het hoogspanningsstation in Borssele, Zeeland. Van hieruit wordt de electriciteit naar Brabant, de overige provincies en België vervoerd en vice versa.

bekijk fotoalbum

 

 

 

groenendaalDongen, 2 juni 2009. Dit album begint met een blik in het vernieuwde Molenweidepark en de opening daarvan door wethouder Ad Stoop op maandag 11 mei 2009. 

Ook in dit album: het afscheid -na ruim 16 jaar- van Mari Groenendaal als voorzitter van de Wijkraad west 1 op 2 juni 2009

Bekijk fotoalbum

 

 

 

moederdagconc2009Dongen, 10 mei 2009. Het was gezellig op het Rembrandtplein op deze 10de mei 2009.

Bekijk fotoalbum

 

 

 

 

 

2009watertorenZaterdag 9 mei 2009 waren wij de gelukkige die de mogelijkheid hadden om de Dongense watertoren van binnen te bezichtigen. 
Heemkundekring de Heerlijkheid Dongen organiseerde voor haar leden deze mogelijkheid. 
Jurgen Houben de Dongense projectontwikkelaar en William van Gool de Dongense Architect leidde de groepen rond. 

Foto’s : Piet Willemse

Bekijk fotoalbum

opening KvZon vpDongen, 19-9-2008. In dit album  een fotoreportage  van  tafeltennisster Kelly van Zon tijdens haar huldiging na het behalen van BRONS bij de Paralympics in Peking.

Dongen, 20 mei 2009
Dongen is een bijzondere gymzaal rijker aan de St. Josephstraat. Niet alleen is de zaal voorzien van allerlei moderne snufjes op het gebied van lichamelijke oefening voor de basisschool Achterberg, maar ook omdat de zaal het resultaat is van een samenwerking tussen drie partijen in Dongen. Wethouder Ad Stoop memoreerde ook in zijn openingswoord deze unieke samenwerking in de gemeente: “Voor de allereerste keer staat er een gymzaal in Dongen bij een school die niet in eigendom is van de gemeente“. Woningbouwvereniging Vieya, de gemeente, het onderwijs en de buitenschoolse opvang OKIDO sloegen de handen ineen met als resultaat dit gebouw. “Deze zaal is nog vóór het ‘Multi Functioneel Centrum‘ dat in Dongen gebouwd gaat worden met recht multifunctioneel, omdat maar liefst vier gebruikers er blij mee zijn“, aldus Stoop. De zaal zal inderdaad gebruikt gaan worden als gymzaal, als activiteitenruimte,als kinderopvang en oefen -en wedstrijdruimte voor de Dongense tafeltennisvereniging BSM. Ook wethouder Panis was in zijn nopjes en feliciteerde niet alleen BSM maar vooral ook alle aanwezige kinderen die -naar hij hoopte- er veel plezier aan zullen gaan hebben. De officiële opening gebeurde door een staaltje van eenheid van alle samenwerkende partijen daarbij geholpen door het ballonteam van Moniek van Alphen en natuurlijk Kelly van Zon zelf. Tegelijkertijd lieten de kinderen van de school blauwe ballonnen los met een ingevuld adreskaartje. Wie weet stuurt de vinder daarvan het kaartje weer terug (Foto's Renate van Doorn)

bekijk fotoalbum 

2009 koninginnedag vpOp 30 april 2009 was het weer feestelijk in het park achter Villa Vredeoord, waar jaarlijks het Oranjeparkfestival wordt gehouden. Ondanks het verschrikkelijke incident in Apeldoorn gingen de activiteiten 's middags in Dongen gewoon door. Het zou ook jammer zijn wanneer zo'n volksfeest wordt afgebroken.
In het begin van de middag scheen de zon en was het gezellig druk.

Later werden de activiteiten afgebroken vanwege het gebeuren in Apeldoorn.

bekijk fotoalbum

lintjesregen2009Dongen, 28 april 2009. 2 dames en 8 heren. Een ware lintjesregen in Dongen dit jaar. In dit album ziet u de trotse gedecoreerden die het allemaal van harte verdienen. Dongenhomespot was er bij en maakte de volgende foto's. 
Zoals je dat van deze website gewend bent is er óók veel oog voor de omgeving van de - in dit geval - gedecoreerden. 

Bekijk fotoalbum

 

 

toeristischplattelandOp 23 april 2009 werd symbolisch het eerste ‘uitrustbankje’ geplaatst door wethouder Joop Velthoven. 

Bekijk fotoalbum

 

 

 

jaarmarkt2009 vpOp 19 april 2009 was er weer de jaarmarkt in het centrum van Dongen. Uiteraard stond OmroepDongen.nl met haar tent en discomeubel weer bij de Cammeleur. Renate van Doorn, Marga Spil en Rinus Krijnen zijn op pad geweest om foto's te maken van dit evenement.

bekijk fotoalbum (Rinus)

bekijk fotoalbum (Piet)

 

 

090417nieuwbouwvaartvpDe bouw van het project 'Grote Vaart' aan de Meester Janssenweg is op een speciale manier gestart.

bekijk fotoalbum

 

 

 

0904 geubel vpOp 3 april werd in de Geubel in 's Gravenmoer een bijzondere tentoonstelling geopend. 31 dorpsgenoten tonen in De Geubel hun kunstuitingen, variërend van schilderijen, keramiek, volkskunst etc. Een erg diverse tentoonstelling. We spraken met Ceramiste Riny Blaak, die wekelijks een aantal cursussen geeft in 's Gravenmoer en zich al dertig jaar bezig hield met keramiek. Haar beelden verraden niet een bepaalde stijl. Elk object is verschillend. Eens per twee jaar exposeert ze haar beelden in de eigen tuin.

bekijk fotoalbum

 

 

Nieuwe rotonde Middellaan - Westerlaan staat aan begin van aanvang.


2009rotondeDongen, 3 april 2009. Vandaag om 11 uur heeft wethouder Ad Stoop een zogenaamd bouwbord van de rotonde onthult waar niet alleen een voorstelling van de nieuwe situatie is geprojecteerd, maar bovendien informatie geeft over de stand van zaken van de vorderingen van de bouw. Bovendien staat op het bord informatie vermeldt over de partijen die het karwei gaan klaren. Het bord is op locatie onthuld door wethouder Stoop en staat opgesteld aan de Middellaan ter hoogte van de welkomstborden en aanduidingen van de bebouwde kom van Dongen.

Bekijk fotoalbum

 

 

boomfeestdagvpDe Beljaart werd opgefleurd met bomen. Groep 7 van bs Achterberg ging aan de slag.

bekijk fotoalbum

 

 

 

090313euterpevpbekijk fotoalbum

 

 

 

 

sportgala-vpSportman, -vrouw en -team bij junioren en senioren werden bekend gemaakt in het gemeentehuis. Het accent lag ditmaal op de sport tafeltennis. Danny Heister, Jonah Kahn en de Dongense Kelly van Zon lieten zien waar zij toe in staat zijn.

bekijk fotoalbum

 

 

 

090213hallelujavpbekijk fotoalbum

 

 

 

 

090105nieuwjaarsreceptievpbekijk fotoalbum

 

 

 

 

09nieuwjaarsduikDongen, 1 januari 2009. De traditie stopt, maar de allerlaatste nieuwjaarsduik in het ijskoude water van het Wilhelminakanaal was wel de kóúdste.

bekijk fotoalbum (rinus)

Bekijk fotoalbum (Piet)