Burgemeester Dirven opende de Koninginnedagactiviteiten 2011. Daarna een deel van de Tinus en Thieu-show voor de kinderen.