Op woensdag 27 juni openden in Dongen de wethouders Ad van Beek en Joop Velthoven en de jeugdgemeenteraad het nieuwe, natuurlijke speelterrein Beljaart Buiten. De jeugdgemeenteraad is nauw betrokken geweest bij het ontwerp.Onder het motto ‘Laat de zomer maar beginnen…’ waren alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het basisonderwijs in de gemeente uitgenodigd om de nieuwe speeltuin te komen testen. Deze unieke plaats aan de rand van het dorp is voor de Dongense jeugd een waar speel- ravot -en speelparadijs !