Op 4 november 2012 om 11 over één was er een speciale vergadering belegd van de CV De Peeënstekers. Niet in de kroeg of Cammeleur, maar in museum de Looierij. Tijdens deze buitengewone vergadering waarin de begroting, de organisatie en de evenementen onder de aandacht kwamen, was er nog een speciale rede waarom deze buitengewone vergadering juist hier plaats vond. De afgelopen week hebben een aantal oudgediende carnavalsnotabelen een tentoonstelling ingericht met als thema "55 jaar De Peeënstekers" Allerlei zaken uit dit 55-jarige bestaan zijn tentoongesteld in het museum en gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van het museum