Videoarchief 2013

Jan Verdaasdonk maakte een prachtige impressie van de Dongense kerstmarkt 2013 . Proef de gezelligheid en de sfeer. De film is ook uitgezonden in de Volckaert en de huizen aan het Dongepark. Een productie van Volckaert-TV voor Dongenhomespot.nl

Dongen , 22 december 2013 .Stichting Kerst-inn Dongen presenteerde dit jaar voor de vijfde maal de Kerst -Inn in Dongen. Het lustrum mocht er zijn. Op deze zaterdag voor kerstmis waren velen getuigen van een sfeervol programma in de Dongense Cammeleur. Deelnemende verenigingen: afvaardiging Musis Sacrum, Voice Irene , Dongens meezingkoor Zin in Zang, Loswalklinkers , Gezelligheidskoor "Dongens Levenslied", Kinderkoor Smart-Zang en Levensliefjes, het gloednieuwe sprankelrijke Accordeonensemble Aeolus en Vrienden smartlappenkoor. Een samenzang van alle koren en muzikanten sloot deze vrolijke middag af.

Dongen, 17 november 2013. Het was dit jaar opvallend druk in Dongen bij de intocht van Sint en zijn Pieten Tot ver richting Oosterhout stonden duizenden kinderen pappa's , mamma's en opa s en oma's de Sint al toe te wuiven op de kade . Een liveband zong te voren liedjes waardoor de stemming er al goed in zat voordat de Sint een stap op Dongense bodem zette. Het feest werd voortgezet in de Cammeleur .Er was ook nog een avontuur bij aankomst. Kijk vlug ! Een vrolijke film van Con Loomans. Elly Sengers interviewt.

Van 9 t/m 16 november vormde de openbare ruimte van Eindhoven -centrum het decor en podium van GLOW. Kunstenaars en designers uit binnen- en buitenland laten lichtkunst- en designtoepassingen zien, die tot stand zijn gekomen door het gebruik van nieuwe mediatechnologieën zoals computers, sensoren, animaties, maar ook door meer bekende projectietechnieken. Er waren heel veel Dongenaren in Eindhoven Reden dat we de herinnering aan Glow ook voor Dongen willen bewaren. Con Loomans ging onder andere voor de krant een kijkje nemen en nam zijn camera mee. Een fanatische impressie voor die Dongenaren die er niet LIVE bij konden zijn!

In 't Nieuwe Nathuis van DE LOOIERIJ te Dongen exposeerde Cees Mutsaerts, een Dongense fotograaf, van zaterdag 12 oktober tot en met zondag 8 december 2013 zijn fotoreportage over het leven van de Zusters Franciscanessen te Dongen exposeren. Deze foto-expositie is het resultaat van een aandachtige observatie van ruim een jaar van de communiteit. Nadat de zusters in 1968 het habijt voor gewone burgerkleding verwisselden, is het minder gemakkelijk om de eigenheid van een religieuze communiteit in beelden vast te leggen. Daarom was de fotograaf gedwongen zich te verdiepen in het wezen van een religieuze communiteit. Wat maakt een groep vrouwen, die samen in een huis wonen tot een religieuze gemeenschap? Cees is het gelukt, het kenmerkende van de zusters Franciscanessen in beelden 'te vangen'.Het betreft een gemeenschap van, in meerderheid, hoogbejaarde vrouwen, die na een actief leven tot rust gekomen zijn. Die tijd hebben om dankbaar terug te kijken op hun leven, om in stil gebed God te loven en om de noden van de mensen om hen heen voor God te brengen. De gemeenschap bestaat uit vrouwen die weliswaar voor eenzelfde levensvorm kozen, maar die ieder getekend zijn door hun eigen karakter en hun persoonlijke levensgeschiedenis. Dat is af te lezen van de foto's van de individuele zusters. Op een scherm is in het Nieuwe Nathuis ook een collage te zien van Cees' ander werk zoals indringende reportages van Dongense mensen en projecten: Wout de Groenteman, Volckaert, Rohan Meerman, Ijzertijdboerderij en Musis Event. www.ceesmutsaerts.nl

Dongen, Klein-Dongen , Dongen -Vaart , 11 november 2013. Soms hoor je kinderen wel eens zeggen dat de school saai is. 'Nou, Mooi niet' hoorde onze verslaggever vandaag in Dongen-Vaart. In het kader van 'Dongen Beweegt' stonden een aantal gymlessen in de Agnesschool in het teken van dansen. De 4de en laatste les van dit blok werd op deze maandag op een bijzondere manier afgesloten Een kleine 75 kinderen – leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Sint Agnes school gaven een dansoptreden voor belangstellenden papa 's en mama's. Door het onzeker weer werd de demonstratie in sporthal 'de Gaasjes 'gegeven en niet op het schoolplein wat de bedoeling was. Het was daarom niet minder leuk en gezellig. En dánsen, dus bewegen, kunnen ze in Dongen-Vaart. Combinatiefunctionaris Angelique Smetsers begeleidde de danslessen en het dansoptreden.

Dongen, s Gravenmoer, Klein-Dongen, Dongen-Vaart , 28 oktober 2013.Elly Sengers sprak onlangs met ( waarnemend) burgemeester René van Diessen. Elly doet dit op haar eigen in Dongen al wel bekende manier. Elly is vrijwilliger voor Volckaert TV en maakte samen met cameraman Con Looman ook bekend van Volckaert TV,dit item dat als kennismakingsgesprek kan gekenmerkt worden met onze burgemeester. Con Looman zorgde ook voor de montage.We leren niet enkel de bestuurder kennen maar Elly Sengers graaft ook in zijn mens- zijn. Wie is René Diessen buiten zijn werkkamer en wat bezielt hem om Dongens burgervader te zijn voor een vrij lange tussenperiode. Ziet hij zichzelf als een soort 'tussenpaus' of gaat hij voor een aantal veranderingen in ons dorp.

Dongen , 26 oktober 2013. Eind 2011 waren er de eerste plannen. Buurtbewoners uit de Spuistraat en omliggende straten vormden een groepje dat contact zocht met de werkgroep Groen Milieu Speelvoorzieningen, van de wijkraad West 1. Er werden plannen gemaakt en ook vorderingen. Het karwei moest wel in fasen. Dat dat geen probleem was en eigenlijk wel, lag aan mankracht en financiën .Maar ook dat kwam goed. De gemeente én een aantal sponsoren bleken over te halen te zijn voor een stukje financiële realisering Er werd uitvoerig gepraat en overlegd en ook de kinderen werden er in betrokken. Er kwam uiteindelijk vast te staan dat het geheel speelbaar ,aantrekkelijk en zo natuurlijk mogelijk zou moeten zijn. Hulptroepen uit de buurt staken ook zélf een handje toe. En zie : met z'n allen lukte het om dit unieke speelgebeuren te realiseren. Nu op zaterdag 26 oktober 2013 is het allemaal klaar. Er was een feestelijke bijeenkomst waarbij Hilde Groenendaal, een van initiatiefneemsters, een kleine toespraak hield en kinderen uit de buurt mochten een lint doorknippen. Prachtig staaltje van 'buurtsymbiose'sprankelend en met gebruik van natuurelementen gerealiseerd

Tegelijk met de grote Dongense manifestatie Dongen Durft! werd ook in Dongen Open Monumentendag gevierd op 15 september 2013.Er werden enkele industriële panden opgesteld en er trok tot twee maal toe een Pracht en Praal lijkstoet door het dorp. Dankzij de heemkundekring Heerlyckheit van Dongen. Er was voor beide evenementen veel publiek op de been.

De kermis in Dongen is ook dit kaar weer gezegend met prachtig zomerweer. Gezellig is de Dongense kermis altijd wel.Dongenhomespot.nl filmde de opstart van dit traditionele volksfeest in 2013 

Dongen, 5 juni 2013 .Voortaan 'woont' er op de milieustraat de Coolhof een nette draak . Leden van de jeugdgemeenteraad in ons dorp maakte vandaag korte metten met de gedachte dat afval somber is. Onder begeleiding van de Dongense graffiti-kunstenaar Erwin Looijmans van ´Beesten van Dongen´ maakten de kinderen een muurschildering in de vorm van een draak.De draak eet als het ware al het afval op en maakt gelijk de drakengedachte waar dat het altijd weer goed weer wordt. Dat ondervonden de makers ook vandaag .Het zonnetje scheen er op los. De schilderpartij was al half mei al gepland ,maar als het regent helpt het aanbrengen van verf op waterbasis en dat op een poreuze muur niet echt.

Dongen, 28 mei 2013. De avondavondvierdaagse in Dongen is weer van start gegaan. Kees Willemse was voor de in internetkrant voor Dongen bij de start ervan aanwezig . Voorzitter van 4-daagse Dongen,Jan Joosen loste
voor de laatste maal het startschot samen met burgemeester Simone Dirven van Aalst .Traditiegetrouw mocht de groep Oriëntatie het spits afbijten. Samen met vrolijke begeleiders lopen ook zij voor een medaille.

Dongen, 26 mei 2013. Dewy Bosters , Annemieke Verhagen en Anitsia Ansems. Zij waren de solisten bij een tweetal Sing - A- Long sessies van de Koninklijke Musis Sacrum tijdens Parkplezier in park Vredeoord in ons dorp. Maar er was meer te beleven :Stichting Parkplezier had weer gezorgd voor een gevarieerd programma. De Free Jumpers van Cas van Boxtel waren er met hun adembenemende kunsten van de partij. Verder bracht het koor Catalpa een diversiteit aan vierstemmige nummers ten gehore. Ook was er weer de mogelijkheid om een potje te schaken met één van de leden van de schaakclub Dongen. Er was aandacht voor de kinderen; voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisscholen was er een kleurwedstrijd. Er werd gevoetbald op een pannaveldje, gesprongen op een springkussen, lekker laten schminken : het kón allemaal vandaag in het park...........

Verrassend Dongen 2013 werd geopend in s Gravenmoer. Burgemeester Dirven – van Aalst hield daar een korte toespraak over het belang van deze dag. Verrassend was haar opmerking dat Dongen in de naaste toekomst zelfs een jachthaven voor kleine vaartuigen kan gaan krijgen. Daardoor kan er op toeristisch gebied een grote stap worden gezet . Heel de gemeente was vandaag extra verrassend. Tweede Pinksterdag stond bol van de activiteiten . Dongen was voor velen en opvallend meer dagjesmensen van buiten Dongen globaal gezien vandaag verdeeld in 4 activiteitsgebieden : Dongen -West , Dongen-Buitengebied , Dongen-Centrum en natuurlijk 's Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen – Vaart. Ondanks het niet stralende weertype waarop gehoopt werd was het over gezellig druk Vooral de nieuwste Dongense toeristische en tegelijk ook historische wandelroute langsheen plekken waar de Broeders van Dongen hun sporen hebben achtergelaten na een 117-jarige aanwezigheid in het dorp en die deze week in het bijzijn van enkele Broeders van Dongen werd opengesteld , trok enorm veel belangstelling. Het Broederpad is een meer dan tastbare herinnering aan de congregatie. Winnaar van de wisseltrofee werd dit jaar de Ijzertijdboerderij.

Dongen, 16 mei 2013.Op deze regenachtige dag werd het Broederpad als verlaat cadeau bij het vertrek van Broeders van Dongen in 2009 ,officieel geopend. Dat gebeurde door middel van een tweetal en met veel paardenkrachten voortgetrokken trams langs een gedeelte van het nu al historisch genoemde pad te rijden. Goed dat de trams er waren , omdat het weer niet echt meewerkte en bovendien vanwege het feit dat een aantal van de vandaag aanwezige broeders op hoge leeftijd zijn. Een tiental broeders die tegenwoordig in Eindhoven wonen en ook ,onder andere en natuurlijk onze eigen broeder Urbanus, genoten met volle teugen van de herinneringen aan dit dorp die duidelijk zijn gaan leven aan de hand van een twintigtal kleurige en goed van informatie voorziene borden lang het Broederpad.

Ruim 150 Dongenaren bezochten de dodenherdenkingsbijeenkomst in De Cammeleur en gingen daarna in een stille tocht, voorgegaan door de Dutch Pipes uit Tilburg naar de Bevrijdingskapel waar de twee minuten stilte in acht werden genomen en er een kranslegging plaatsvond.
Tijdens de bijeenkomst in de Cammeleur zorgden het Dongens Mannenkoor voor de muzikale omlijsting. Toespraken waren er van Jan Kersbergen namens het voormalig verzet, van Ton Kolsteren en Lars van Lier namens de jonge Veteranen, van Simon Kuijten namens de gezamenlijke kerken en Mirthe van Rijswijk die als afgevaardigde van de jeugdgemeenteraad een gedicht voorlas.
Ook bij de bevrijdingskapel waren er korte toespraken van Ad van Beek, loco burgemeester van Dongen, Maurice van Boxtel namens het Oranjecomité en René Jansen las de tekst "wij herdenken etc." voor. Ook hier werd nog een gedicht voorgelzen door Robin de Hoogh namens de jeugdgemeenteraad. Daarna volgde de kranslegging. Er werden vier kransen geplaatst: Eén van De Gemeente Dongen en jeugdgemeenteraad, een krans namens het voormalig verzet, een krans namens de vereniging Indië militairen en Nieuw Guinea en een krans namens de Anti Fascisten Groep Dongen. Daniëlle Deleij speelde rondom de tweee minuten stilte het nummer "Taptoe" en het Wilhelmus.

Dongen, 29 april 2013. Bijna anderhalf uur later maar dat allemaal vanwege de veiligheid en de sterkte van de wind kozen deze maandagavond 5 kolossale luchtballon vanaf het Wilhelminaplein het luchtruim .Onder luid applaus ging om even voor acht uur de eerste van de vijf de lucht in. Ballonnen die ieder zo 'n twee en een halve ton wegen. Een prachtig gezicht en onder een bijna onbewolkte hemel keken honderden Dongenaren hun ogen uit terwijl het 'Flori's Hand' muziekfeest in het Vredeoordpark al bezig was . Zij die geluk hadden en er ook een zeker bedrag voor over hadden, moeten wel ontzettend genoten hebben van het schouwspel beneden en de wijdsheid van boven.

Op 29 april 2013 was er de inmiddels traditionele Floris'Hand Oranjenacht in het park achter villa Vredeoord in Dongen. Een volgepakt park kon genieten van de Rolling Stones coverband "The Stolling Rones" en de Elvis-coverband "Elvix & the Teddybears" Het was erg druk en het weer zat erg mee. Niet warm, wel droog. Een mooie opmaat voor Koninginnedag.

Een prachtig schouwspel in Dongen .Na de ballonvaart op 29 april en ter gelegenheid van de troonwisseling was er nog een verrassende Glow van de ballonnen. Een film van Hans Driesen

Spijkerpoepen, Knikkeren , kratten stapelen en domino. Enkele spelletjes die leuk en soms moeilijk zijn. Doe dat eens met een tractor en de moeilijkheidsfactor gaat met sprongen omhoog .Toch gebeurde dat deze middag voor de 30ste maal in Klein -Dongen. De Oranjestichting Klein-Dongen-Vaart had er goed weer voor uitgekozen en dat was ook tegen het publiek niet tegen dovemansoren gezegd. Een weliswaar flauw zonnetje zorgde er voor dat de spanning en sensatie tot grote hoogte steeg Ook bij de later op de dag gehouden motortrial. De organisatie kan kijken op een hoogtepunt van de Oranjefeesten in 2013.

Op vrijdag 26 april 2013 was wethouder ook Evegaars op het Atledo-terrein (Hertog Janstraat) aanwezig. Daar hebben de kinderen van de J.J. Anspachschool in het kader van de Koningsspelen een demonstratie vendel-draaien gehouden. Hiervoor zijn er 180 oranje vlaggen gemaakt. De kinderen hebben hier de hele week voor geoefend. Voor hun ouders en overige familieleden hebben de kinderen dan een optreden verzorgd. 

Al jaren sluiten eindexamenkandidaten hun loopbaan op het Cambreur College af met een stijlvol feest. Leerlingen, docenten, ouders en veel Dongenaren, Rijenaren en andere belangstellenden uit de verre omtrek verzamelen zich op een lenteavond in Dongen bij de ingang van de Cammeleur of een dag later bij de ingang van onze school. Een lange stoet voertuigen voert de leerlingen van het examenjaar aan, startend in de Oude Baan. Oldtimers, twoseaters, motoren, maar ook limousines en auto's die de meesten alleen maar kennen uit glanzende brochures, brengen de feestelingen naar de hoofdingang. Stoere, in glimmend leer gehulde docenten op motoren, begeleiden de lange bonte stoet, die als een corso door de straten van Dongen rijdt. Bijna onherkenbaar in hun prachtige avondkledij schrijden de bijna dames en heren naar de eveneens in stijl aangeklede locatie waar ze feestelijk onthaald worden met een glas champagne.

Een minzaam zonnetje op het 'scheiden' van de markt. Dat wel. Maar in tegenstelling tot vorig jaar was het in ieder geval droog .Droog en gezellig. Niet zo druk , maar wel een jaarmarkt waarvan je zegt : Dongen was weer wel even het middelpunt voor dagjesmensen uit het dorp en de regio . Wat ook opviel was de omvang dit jaar. Meer kramen waren het in ieder geval en ook een beetje voorzichtig maar  wél aanwezig waren enkele standwerkers die kringetjes rondom hun stand creëerden .Wat normaal en ook onmisbaar is voor de Dongense jaarmarkt ontbrak ook dit jaar niet : de vele eetgelegenheden met gezond en minder gezond voedsel  en overal muiek . Al met al was organisator Dongen Promotion tevreden en dat is ook wat waard

Voor de zeventiende maal was er rondom het zwembad de Vennen, het trimbos en op de kanovijver weer een uitputtingsslag te leveren voor de schoolgaande jeugd van Dongen en de Kernen. Het parcours was leuk en verfrissend anders dan andere jaren. Wel waren er de bekende onderdelen zoals het 'over water lopen ' en boomstammen klimmen. Door het uitstekende weer waren en ook nu weer veel ouders en verzorgers die de 'bokkensprongen' hun kroost gadesloegen De organisatie heeft er weer alles aan gedaan om van de 17de survival een (z)waar spektakel te maken. De maar liefst 110 vrijwilligers hebben enkele dagen van vroeg in de morgen tot in de nacht hard moeten werken, om alles tijdig klaar te hebben. Veel van deze vrijwilligers die de hindernissen bemannen zijn afkomstig van een sportopleiding.

Dongen, 24 maart 2013. In het begin aarzelend, maar naar mate de kunstveiling ten behoeve van het Hospice van de Volckaert vorderde, kwamen zowel de bieders als de veilingmeester op stoom. De veiling in de hal van het gemeentehuis bracht in ieder geval veel mensen op de been die boden op de zeer fraaie kunstwerken die geveild werden door een ietwat en naar eigen zeggen zenuwachtige veilingmeester in de persoon van burgemeester Simone Dirven -van Aalst die aan het begin van haar debuut al beloofde geld uit de zakken van de vele bieders probeerde te kloppen.

Aan het begin van de nog winterse lente, op woensdag 20 maart was het Nationale Boomfeestdag in Dongen .Dongen doet óók alweer voor de 38e keer aan mee en weer een dag eerder dan landelijk. Het is een feestelijke dag. De 22 leerlingen van groep 7 van basisschool De Westerkim hebben vandaag 3 stuks 'Tilia cordata Greenspire', 2 stuks 'Castane sativa'en 3 stuks 'Quercus' op het terrein van Coca-Cola te Dongen geplant . Wethouder Bas Evegaars hielp vandaag ook een handje mee. Na de noeste, en in dit geval legale kinderarbeid kregen de kinderen nog warme choc, natuurlijk ( coca)cola en een paar leuke cadeautjes.

In verband met een grondige reconstructie van de Vaartweg die binnenkort en na de voorbereidingen daarvoor aanvang zal nemen, worden tenminste 15 karakteristieke Lindebomen langs de Vaart rechtgezet door Storix , een in deze tak gespecialiseerd bedrijf. Wethouder Ad van Beek klom daarvoor in een grote grondwerkkraan en zette daarmee 'de eerste boom' recht. Het rechtzetten van de bomen is nodig om ze voor de toekomst te behouden. Als er niets zou gebeuren zouden de bomen schuin blijven groeien omdat de wortels van de Linden ruimte zoeken. Dat kon enkel één kant uit omdat de grond onder de rijweg zodanig hard is geworden dat alleen kleine uitschieters van de wortels kans zagen om daarin door te dringen.