In verband met een grondige reconstructie van de Vaartweg die binnenkort en na de voorbereidingen daarvoor aanvang zal nemen, worden tenminste 15 karakteristieke Lindebomen langs de Vaart rechtgezet door Storix , een in deze tak gespecialiseerd bedrijf. Wethouder Ad van Beek klom daarvoor in een grote grondwerkkraan en zette daarmee 'de eerste boom' recht. Het rechtzetten van de bomen is nodig om ze voor de toekomst te behouden. Als er niets zou gebeuren zouden de bomen schuin blijven groeien omdat de wortels van de Linden ruimte zoeken. Dat kon enkel één kant uit omdat de grond onder de rijweg zodanig hard is geworden dat alleen kleine uitschieters van de wortels kans zagen om daarin door te dringen.