Dongen , 26 oktober 2013. Eind 2011 waren er de eerste plannen. Buurtbewoners uit de Spuistraat en omliggende straten vormden een groepje dat contact zocht met de werkgroep Groen Milieu Speelvoorzieningen, van de wijkraad West 1. Er werden plannen gemaakt en ook vorderingen. Het karwei moest wel in fasen. Dat dat geen probleem was en eigenlijk wel, lag aan mankracht en financiën .Maar ook dat kwam goed. De gemeente én een aantal sponsoren bleken over te halen te zijn voor een stukje financiële realisering Er werd uitvoerig gepraat en overlegd en ook de kinderen werden er in betrokken. Er kwam uiteindelijk vast te staan dat het geheel speelbaar ,aantrekkelijk en zo natuurlijk mogelijk zou moeten zijn. Hulptroepen uit de buurt staken ook zélf een handje toe. En zie : met z'n allen lukte het om dit unieke speelgebeuren te realiseren. Nu op zaterdag 26 oktober 2013 is het allemaal klaar. Er was een feestelijke bijeenkomst waarbij Hilde Groenendaal, een van initiatiefneemsters, een kleine toespraak hield en kinderen uit de buurt mochten een lint doorknippen. Prachtig staaltje van 'buurtsymbiose'sprankelend en met gebruik van natuurelementen gerealiseerd