In 't Nieuwe Nathuis van DE LOOIERIJ te Dongen exposeerde Cees Mutsaerts, een Dongense fotograaf, van zaterdag 12 oktober tot en met zondag 8 december 2013 zijn fotoreportage over het leven van de Zusters Franciscanessen te Dongen exposeren. Deze foto-expositie is het resultaat van een aandachtige observatie van ruim een jaar van de communiteit. Nadat de zusters in 1968 het habijt voor gewone burgerkleding verwisselden, is het minder gemakkelijk om de eigenheid van een religieuze communiteit in beelden vast te leggen. Daarom was de fotograaf gedwongen zich te verdiepen in het wezen van een religieuze communiteit. Wat maakt een groep vrouwen, die samen in een huis wonen tot een religieuze gemeenschap? Cees is het gelukt, het kenmerkende van de zusters Franciscanessen in beelden 'te vangen'.Het betreft een gemeenschap van, in meerderheid, hoogbejaarde vrouwen, die na een actief leven tot rust gekomen zijn. Die tijd hebben om dankbaar terug te kijken op hun leven, om in stil gebed God te loven en om de noden van de mensen om hen heen voor God te brengen. De gemeenschap bestaat uit vrouwen die weliswaar voor eenzelfde levensvorm kozen, maar die ieder getekend zijn door hun eigen karakter en hun persoonlijke levensgeschiedenis. Dat is af te lezen van de foto's van de individuele zusters. Op een scherm is in het Nieuwe Nathuis ook een collage te zien van Cees' ander werk zoals indringende reportages van Dongense mensen en projecten: Wout de Groenteman, Volckaert, Rohan Meerman, Ijzertijdboerderij en Musis Event. www.ceesmutsaerts.nl