Videoarchief 2019

De Oliebollen party op het Looiersplein krijgt bij het vijfde jaar van het bestaan gewoon al wat meer cachet. Met de jaren groeit de gelegenheid met de Dongenaar mee. Er was in tegenstelling tot de voorgaande vier jaren van de gezellige ' uitreiking' geen muziek op het plein, maar het was toch voelbaar gezellig. Een kleine ongedwongen 'plechtigheid 'opende het festijn op het plein en begon met de onthulling van het compleet gerestaureerde beeldje dat oud burgemeester Jan Dosker eens cadeau kreeg bij zijn afscheid uit Dongen in 1995. Rond 15.00 uur hield burgemeester Marina Starmans een korte toespraak die ook nu gekenmerkt werd door een uit het hart gewenste saamhorigheid onder de Dongenaren.
Deze video-impressie is van Jan Verdaasdonk.

Op 21 december startte een groot aantal mensen de tocht die ze denkbeeldig naar Bethlehem zou brengen. De tocht die ook dit jaar Expeditie Bethlehem heette was georganiseerd door de kerkgenootschappen in ons dorp en startte aan de Laurentiuskerk . De tocht wordt om de twee jaar georganiseerd. Van 1700 uur tot 1900 uur werd er gestart met de wandeling. Dans en zang. De route was duidelijk verlicht en aangegeven met mooie sterren. Er was muziek en zang die de geboorte van ''t kindeke' aankondigden. Een heuse menselijke kerststal bij de Volckaert in het Dongepark en herders met hun schapen. Jan Verdaasdonk filmde voor de krant dit bijzondere gebeuren

Dongen, 19 december 2019. Met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen werd Eline van Boxtel op 19 december 2019 benoemd als wethouder van de gemeente Dongen. Tevens werd afscheid genomen van vervangend wethouder Maarten Pieters en Maurice van Boxtel als lid van de rekencommissie.

Het is al jaren een traditie. Ook in Dongen wordt, zo vlak voor de Kerst een avond georganiseerd op begraafplaats de Kremer om even stil te staan bij mensen die ons in het bijna afgelopen jaar zijn ontvallen .Een welkom sereen evenement dat ook dit jaar goed werd bezocht. Er was sfeer er heerst piëteit en er waren herinneringen aan hen die we missen. Er zijn interviewtjes en beelden rondom de de begraafplaats. Een film van Jan Verdaasdonk

Het is de tijd van kerstmis en de kerstconcerten. Con Loomans filmde er al een in Dongen.Een dankbaar en genietend publiek luisterden naar de Seniorenharmonie Dongen uit Dongen, Muziekvereniging Da Capo uit Rijen en De Markoever Muzikanten uit Molenschot. Zij vormden samen één groot orkest van 70 muzikanten in de theaterzaal van de Cammeleur. Dongenhomespot.nl was er bij. Geniet na.

Je waant jezelf in een andere wereld. Misschien is dat eigen wel een beetje zo. Toch is de jaarlijkse kerstshow bij Tuincentrum AVRI in ons dorp weer reëel en prachtig aangelegd. Even in de file staan heb je er graag voor over. De krant beveelt de show zonder winstoogmerk graag bij je aan. Dank aan Con Loomans

Dongen, 17 november 2019. Het weer zat mee, er was een zonnetje en de temperatuur was prima. Enkele honderden kinderen, ouders en grootouders stonden samen met leden van het college van burgemeester en wethouders te wachten op de aankomst van Sinterklaas met de pakboot. Even voor twee uur was de boot aan de loswal volgeladen met Pieten en pakketjes. De burgemeester heette de goedheiligman van harte welkom en ze sprak daarbij dat ook namens alle kinderen uit. Rond kwart voor 3 vertrok de Sint in een rijtuigje naar De Cammeleur, voor het binnenprogramma.

s Gravenmoer, 16 november 2019. Zaterdag, net voor het vallen van de avond en de (zwarte) Pieten eigenlijk al klaar bijna zijn om presentje in schoorstenen of anderszins in heel s Gravenmoer te verspreiden, kwam de Sint aan in het dorp. Kinderen waren er al. Zij waren met papa, mama al aanwezig. Versiert met mijters en veren -petten haalden ze Sint en Pieten juichend binnen. In een klein trammetje bleven ze even wachten om meneer Faro en burgemeester Starmans. De gaven de Sint een ferme hand als welkom. Door de grote drukte zagen ze de Sint misschien niet staan voor het stalletje. Daar konden papa en mama een mooie lichtgevende ketting kopen. Dat bleek een succes te zijn. Heel het dorp was daardoor extra verlicht en kon iedereen in een een ware lichtstoet naar de Geubel lopen om daar feest te vieren!

Dongen, 3 november 2019. Deze film van Jan Verdaasdonk en Sjaak Verbunt voor deze krant, laat in een lange samenvatting van ruim een half uur de gebeurtenissen zien van deze zondag in Dongen. Net als andere plaatsen voornamelijk in het zuiden van het land, vierde rond deze tijd ook Dongen de bevrijding van de Duitsers en het einde van de tweede wereldoorlog in 1945. Dit weekend was dat precies 75 jaar geleden. Even was het weer een spelbreker,maar in de loop van de dag klaarde het weer op en kwam een vrolijk zonnetje de feestelijkheden opvrolijken.

Dongen, 2 november 2019. Op deze dag werd in alle drie de kernen van Dongen: Dongen, 's Gravenmoer en Dongen-Vaart een herdenkingsmonument naar aanleiding van de bevrijding van de Duitsers onthuld door burgemeester Starmans en oud commandant van de strijdkrachten P. van Uhm generaal b.d.
Voorafgaande aan de onthulling in Dongen hielden mevrouw Starmans en Rob Driessen, commissievoorzitter van Dongen 75 jaar vrij nog een toespraak in de Cammeleur. Daarna gingen de aanwezigen te voet naar de bevrijdingskapel, waar de onthullinmg plaatsvond. Het weer was bar en boos, waardoor de vliegtuigen die deze onthulling zouden opsieren, niet konden vliegen. 
Na deze plechtigheid ging iedereen weer terug naar de Cammeleur in afwachting van de optocht van historische militaire voertuigen. Het weer klaarde gelukkig op toen deze stoet voorbijtrok. 
In deze film ook een kleine impressie van de tentoonstelling in de voormalige St. Hubertuskerk in Dongen-Vaart. Deze tentoonstelling was gewijd aan het neerhalen van een Halifax bommenwerper op 25 mei 1944.

Een stoet met zo'n 40 historische voertuigen reed op zaterdag 2 november 2019 voorafgegaan door veel regen door Dongen , s Gravenmoer en Dongen-Vaart. Voor deze reportage reed onze cameraman /verslaggever Con Loomans vanaf het Militair complex naar 's Gravenmoer waar hij in de Geubel een tentoonstelling filmde en de onthulling van een bevrijdingsmonument. Bij aankomst was het stralend weer. Burgemeester Marina Starmans had in haar gevolg een groot aantal veteranen, het gehele organisatiecomité en voormalig Commandant der Strijdkrachten Generaal Peter van Uhm. Er was enorme belangstelling in het dorp voor dit unieke gebeuren.De stoet vervolgde haar tocht naar Dongen-Vaart.

Dongen -Vaart en Klein Dongen vierden vandaag feest. Het Nieuwe IKC op de plaatst van de St. Agnesschool werd ge/ heropend. Sinds juli wordt er al les gegeven. Het feit dat het mooie gebouw door een meetfout een paar meters uit de richting is gebouwd is niet te zien en stoort niet. Na een korte bouwstop net na de vakantieperiode in 2018 is weer voortvarend doorgewerkt nadat de vergunning weer was vrijgegeven. Het fraaie nieuwe - nu ruimere - dorpsplein is op een haartje na helemaal af. De dorpsgenoten en het gehele college vierde het feestje mee en waren goedgezind. Wethouder Bea van Beers was net voor haar zwangerschapsverlof nog in functie en straalde als geen ander. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs in onze gemeente. De blijdschap bleek ook uit opmerkingen van omstanders en in officiële toespraken . 'De Vaart ' is er knap mooier van geworden. In de school wordt aan ongeveer 90 kinderen les gegeven in het basisdonderwijs. Wij werken met combinatiegroepen, te weten groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Peuterspeelzaal de Vosjes is er nu ook gevestigd en op termijn gaat het Jeugdcentrum Klein Dongen Vaart ook over naar het nieuwe IKC. Vandaag was er om 15.30 uur is de officiële opening. Ruim symbolisch en op een bijzondere manier werd het prachtige gebouw uitgepakt en werd er een boom geplaatst. Er was veel belangstelling van de dorpsbewoners. De kinderen waren erg enthousiast en uitgelaten op hun feestje waar ze geschminkt konden worden. Bob de Bouwer keek met een timmermansoog naar de resultaten .Klaar!

Dongen,28 oktober 2019 Pas 21 jaar oud was luitenant John Cousins toen hij omkwam bij de bevrijding van Dongen. Vandaag, precies 75 jaar later, werd ter nagedachtenis aan hem een bijzonder straatnaambord onthuld in de Cousinsstraat in de Hoge Akker. John Albany Mackay Cousins werd in november 1922 geboren in Bristol, Engeland. Zijn officiersopleiding kreeg hij op de Engels Militaire Academie Sandhurst. Op 11 december 1942 voltooide hij deze opleiding en daarna werd hij als luitenant ingedeeld bij het regiment 11th Hussars. Na vele oefeningen maakte Cousins in juni 1944 de oversteek van Engeland naar Normandië. Later kreeg hij het commando van de 4th Troop van het D-Squadron van de 11the Hussars. vandaag is als nagedachtenis aan Cousins een straatnaambord onthuld naar ontwerp van illustrator Jules Calis. Borgemeester Marina Starmans hield een toespraak . Jeugdspelers van MHC Liberty brachetn een bloemengroet. Er waren veel belangstellenden .Op vrijdag 27 oktober 1944 begaf een grote Engelse legermacht zich vanaf Tilburg langs het Wilhelminakanaal naar de Korte Dreef in de richting van Dongen. Vanwege mijnen en tankversperringen, die Dongense boeren onder Duitse dwang moesten aanleggen, was de normale weg niet meer te gebruiken. De 11th Hussars waren als verkenningseenheid ingedeeld. Op zaterdag 28 oktober, kort na het aanbreken van de dag, kreeg de Cousins opdracht tot een verkenning van de vijand

Op zaterdag 5 oktober werden de prijzen bekendgemaakt van de winnaar van de DDDQ 2019 en van diverse onderdelen uit de quiz.
Adriaan Raesen maakte een impressie van de uitreiking van de prijzen. Haute Quizzine had de quiz gewonnen, maar er waren nog veel meer winnaars.

Op zaterdag 28 september 2019 was er in Dongen de Dongense dorpsquiz. Langstraat TV heeft zendtijd beschikbaar gesteld en het productieteam van DDDQ TV heeft vanaf 21:00 uur één uur en drie kwartier live uitgezonden. Onderstaand de filpmpjes die zijn getoond en zelfs de gehele uitzending is integraal te zien op deze servicepagina

Sinds 1998 is er een zelfstandig bedrijf in Dongen -Vaart dat insecten kweekt bestemd voedsel voor reptielen en voor de humane sector. Het is in wezen een agrarisch bedrijf niet te verwarren met een doorsnee agrarisch bedrijf, maar wel heel erg innovatief Door de week werken er 3 a 4 personen en in het weekend rond de 10 mensen . De doorsnee werkzaamheden bestaan uit het verzorgen en inpakken van insecten waaronder sprinkhanen en verder alle voorkomende handelingen zoals verpakkingsmateriaal in orde maken, bestellingen op klant klaar zetten en schoonmaken Het bedrijf in het Dongense buitengebied richt zich op de petfood ; voedsel voor andere dieren zoals reptielen. Die 'producten' gaan levend weg en moeten van zo'n goede kwaliteit zijn dat ze lang levend houdbaar zijn. Omdat insecten relatief kort leven hebben, zijn er wekelijkse leveringen aan vaste klanten . Het bedrijf is bezig om op korte termijn zich te certificeren voor humane consumptie,omdat deze afzetmogelijkheid naar de toekomst toe kan gaan zorgen voor een duurzamere productie van ons voedsel. Belangrijk in het bedrijf is om op een effectieve, biologische manier insecten te kweken, waaronder ook meelwormen en een bepaald soort kakkerlakken en op de markt zetten. Con Loomans en Elly Sengers gingen voor de krant naar de SPRINKPLANK aan de Gemeenteweg.

Op maandag 22 juli is in ons dorp begonnen met het weghalen van een aantal bomen ten behoeve van de nieuwe inrichting van het parkeerterrein voor de Albert Heijn en in het kader van het centrumplan. Deze exemplaren kunnen niet verplant worden. Parkeren moet even verderop in de buurt. Op dinsdag 23 juli wordt er mee doorgegaan. Dan zijn een aantal bomen aan de beurt bij het parkeerterrein van Hoge Heijninge. Volgens de gemeente gebeurt dit ook om de andere bomen meer leefruimte te geven. Ook worden een aantal bomen verwijderd op het Wilhelminaplein ter hoogte van Nieuwstraat 10. Vanaf donderdag 15 augustus worden in Park Vredeoord nog eens in totaal 18 bomen verwijderd om ook hier de andere bomen meer leefruimte te geven.De gemeente gaf onlangs uitleg over het waarom er bomen moeten wijken Groen weg ten behoeven het groen. Ad Hessels filmde het begin van deze grondige aanpak in het kader van het vervolg van het vernieuwen van Dongens hart

Leon Basley & Wesly Bronkhorst vermaakten veel Dongenaren. Er was een grote drukte en de sfeer was opperbest op het kermisterrein. Jan Verdaasdonk maakte er een verslag van voor de krant en als leuke herinnering voor de Dongense liefhebbers van dit genre muziek.

Het is gezellig in het dorp. Meer bepaald op het gloednieuwe Wilhelminaplein.
Kermis in het dorp is altijd leuk en inderdaad een feest voor iedereen. Jan Verdaasdonk ,onze filmer is er veel aanwezig dit jaar. Hij filmde er de vrolijke clown Dasalles en was aanwezig bij de uitspreiding van de Piet Leander Trofee .Dongen heeft die en staat er om bekend in kermisland.

Dongen, 13 juli 2019. Vrijdagavond was het al behoorlijk druk op het vernieuwde Wilhelminaplein in ons dorp. 'Zwieren en Zwaaien' is de naam van een bekend regionaal televisieprogramma. Dat gaat nu zeker voor Dongen op. Voor de liefhebber: op Ziggokanaal 42 zie je veelvuldig draai- en andere molens voorbijkomen en ook op KPN/Telfort kanaal 1042. Deze film zie je daar waarschijnlijk ook terug. Tot dinsdag 00.00 uur is het leut en vermaak in Dongen, met tal van ( ook gloedje nieuwe) attracties voor jong en oud. Filmer Jan Verdaasdonk verrast je via deze krant weer met een leuke impressie van dit ruim vier dagen durende volksvermaak van de bovenste plank. Tijdens de duur van de kermis is er nog een video in deze krant te zien. Daarin onder andere Clown 'Dasalles' en de uitreiking van de Piet Leander -prijs. Geniet en vermaak jezelf.

Nog even geduld en dan is het weer kermis in ons dorp.Op het nog kakelverse en en met ijzeren platen beschermde gras van het het Wilhelminaplein staat minstens 4 gloednieuwe attracties om volop plezier mee te hebben. Het programma is gevarieerd en vol en het begint allemaal op vrijdag 12 juli. Veel plezier in de vele vermakelijkheden van de Dongense kermis ! Jan Verdaasdonk naam alvast een kijkje bij de opbouw.

Dongen, 4 juli 2019 Het einde is niet altijd triest. Het einde is soms en zeker in dit geval het begin va iets nieuws. Voor de achtste-klassers van de basisscholen gaat dat helemaal op. Iedere school heeft wel iets leuks of ludiek 's in petto voor deze groep bijna jong volwassenen die de basisschool verlaten, die een nieuwe levensfasen ingaan. De brugklas of het middelbaar. Soms wat hoger maar altijd iets nieuws. De vlinderboom kon vandaag rekenen op goed weer en de hulp van de brandweer van de vliegbasis Gilze en rijnen! Het werd een gezellig boel daar. De krant wenst alles schoolverlaters een goede toekomst toe en was er bij toen dat begon.

Burgemeester Starmans was aanwezig bij de reünie van de Vereniging Militaire Veteranen Dongen en sprak als vertegenwoordiger van de gemeente Dongen hartelijke woorden uit naar veteraan Harrie van Dijk die het Mobilisatie Oorlogskruis uitreikt gekregen heeft. De plechtigheid vond plaatst op het Militair Complex Dongen RIMI. Con Loomans en Ad Montee maakte de reportage voor deze krant.

De negenendertigste aflevering van het dorpsfeest in Klein Dongen- Vaart was weer van begin tot het einde gezellig , uitbundig en vooral tijdens de spelletjesmiddag op zondag erg warm. Er werd overigens goed op de mens gelet en gewaarschuwd tegen te veel in de zon zijn. Er was een feestavond en de BBQ was als eindfeest buitengewoon. Het feest kreeg op zondagmiddag een extra feestelijk tintje door het uitreiken door Burgemeester Marina Starmans-zelf inwoner van dit mooi dorp- van de gemeentelijke oorkonde aan Giel van Laarhoven.Hij is al 40 jaar een grote inspiratiebron voor het feest. Naast werkzaamheden voor het dorpsfeest is Giel sinds 1985 ook organisator van de jaarlijkse Tractorbehendigheidswedstrijd rond Koningsdag. De gemeentelijke oorkonde meer dan waard.

Dongenaren die alle geheimen van maar liefst 24 lokale trekpleisters kennen ; ze zijn er wel. Op tweede Pinksterdag konden ze allemaal bezocht worden. Op zich is dat geen unicum natuurlijk, maar juist die dag deden eigenaren en /of beheerders van bijzondere plaatsjes in het dorp iets extra's om de bezoeker te amuseren. Op alle locaties was er voldoende belangstelling voor de niet altijd goed verborgen geheimen. Het was wel overal gezellig maar nergens heel erg druk. De gratis bus is een goed idee. Misschien zit er wat slijt aan het op deze manier georganiseerde evenement te komen en moet Dongen eens na gaan denken aan een soort van 'Tefado ' om maar eens een Dongens fenomeen te noemen uit de nostalgiedoos. Op zo'n manier komen álle deelnemers aan zo'n festijn in de dikverdiende belangstelling te staan. Presentatrice Elly Sengers en cameraman Con Loomans zochten en vonden een aantal locaties van hun keuzen, die zeer zeker interessant zijn voor de kijkers van deze zender om terug te zien.

Zondag 26 mei 2019 was in Dongen de negende 'dag van het park'. Zo heet de dag landelijk. 'Parkplezier' is de Dongense versie en is een productie van de 'Stichting Parkplezier'.Die promoot het gebruik van park Vredeoord het gehele jaar door en de dag in mei als een terugkerende caleidoscoop van diversiteit. De dag zelf en de voorbereidingen alleen al vraagt veel improvisatievermogen van de groep enthousiastelingen. Maar de vrijwilligers van de Stichting vinden dat een plezierige bezigheid. Jaarlijks is er dus de dag van het park waarin alles anders is,maar vooral plezierig. Het goede weer met een voorzichtig zonnetje deed veel Dongenaren besluiten om het park op te zoeken. Er waren optredens van L-Joy Dancefactory, het Kunstpodium, Biemans Hondensport, Adjan Emmen Jazzworkshop, Tintelbelle Zang Dans en Theater, Gezelligheidskoor Dongens Levenslied, Koninklijke Muziekvereniging Dongen en de Loswalklinkers. Er was ook ander vertier en plezier in de vorm van presentatie van diverse Dongense verenigingen en kunstenaars , eet en rustpuntjes. Bovendien: Het 'optreedpodium' is nu officieel geopend. Dongen is zo gewoon nog niet.. en Jan Verdaasdonk was de cameraman.

Tijdens de negende aflevering van Parkplezier in Dongen was er ook een roof- vogelshow. Medewerkers van Jesss Snake & Owl Farm gaven een demonstratie van wat deze slimme vogels zo allemaal kunnen .Deze goedverzorgde dieren toonden hun instinct waarbij de toeschouwers goed werden voorgelicht over de leefwijze van deze gevleugelde dieren. Ondanks sommige kritische geluiden onder het publiek die deze vogels liever in de vrije natuur waarnemen werd deze show goed bezocht en spraken mensen hun bewondering uit. Ad Hessels maakte een impressie van de show voor deze krant .

Ze kwamen overal vandaan en gingen overal naar toe. Hoe mooi kan Dongen zijn als je er doorheen loopt. De wijken. De oudste en de nieuwste En wat te denken aan de omgeving van ons mooie dorp. Kiezen kon ook: 3,5 kilometer ,voor de kleinsten en hun begeleiders en voor hen die dat aankunnen. De vijf , de 10 en de 15 kilometer ; allemaal even leuk, gezellig en ver genoeg. Dongen deed het en doet het al heel lang. Al 66 jaar nu en nog steeds springlevend. Deze krant volgde ook dit jaar de lopers, op weg naar de medaille. Jan Verdaasdonk maakte een leuke video met daarin de start en de finish, maar ook een impressie van de blaren en de begeleidende zang. Een impressie van een feest

Ter gelegenheid van de vier mei- viering in de Cammeleur en de bevrijdingskapel waren woorden van herdenking en troost .Muzikaal werd de herdenking in Dongen opgeluisterd door Kamerkoor Zuid en dwaasfluitensemble Zilver & Dwars. Traditiegetrouw was er weer een korte voettocht door een deel van het Dongens centrum begeleid door leden van Breda City Pipes and Drums. Sprekers waren Rob Driessen,Gerard Jansen,Ton Kolsteren, Rick Verkijk ,Rene Jansen, Ruth Kampelmacher en Sven Trommelen.Kransen werden gelegd door vertegenwoordigers van de gemeente Dongen ,het voormalig verzet, de Vereniging Militaire Veteranen Dongen, de Anti Fascisten Groep en het Oranjecomité Dongen. De twee veelbetekenende stille minuten werden voorafgegaan door het blazen van de Taptoe en het zingen van het Wilhelmus. Jan Verdaasdonk maakte voor deze krant een sfeerreportage.

De traditionele Aubade is s Gravenmoer was ook dit jaar een van de hoogtepunten in deze parel van het zuiden en vond weer plaats op het plein bij het voormalig gemeentehuis. De aubade werd afgenomen door burgemeester Marina Starmans-Gelijns die in haar toespraak de kersttoespraak van Koning Willen Alexander aanhaalde en daarmee opriep voor verdraagzaamheid tegenover elkaar. Twee trompetters van Fanfare Euterpe speelden het openingssignaal . Deze fanfare en collega slagwerkgroep Crescendo verzorgden het muzikale gedeelte van het geheel. Dit dorp herbergt nog echte muzikanten zo werd maar weer eens bewezen. De kinderen van het dorp hadden hun fiets of step weer keurig en vrolijk opgetuigd waarvoor de best versierden een prijs kregen Om het zangvolume te verhogen voor het zingen van het Wilhelmus en 'Lang zal ie leven ' werd het oranjebitters en de oranjelimonade voor 'onder de 18 ' weer passend uitgeserveerd.

Jeugdcentrum Klein Dongen Vaart en Oranje Stichting Klein Dongen Vaart organiseerden voor 50ste keer de traditionele WIELERRONDE VAN DE VAART EN KLEIN -DONGEN op Koningsdag. Onder een voorzichtig zonnetje maar met een frisse wind startten precies 50 Vaartse sportievelingen op de fiets. Een van hen was burgemeester Marina Starmans, die zelf in dit mooie 'kerkdorp' woont. Er waren mooie prijzen te winnen in de specials. Voor alle deelnemende jongens en meisjes was er een prijs. Gewoon om dat er iemand eerste maar ook zevende werd. Dat maakte eigenlijk helemaal niets uit. Het ging om de lol én de Konings(feest)dag. Er was veel publiek aanwezig die zich heerlijk vermaakten.

Dat is waar. Dongen kán er wat van. De organisatie van elk van de vele evenementen die in Dongen worden georganiseerd is tot in de puntje goed geregeld. Ook Koningsdag is daar een lichtend voorbeeld van. Het feest startte in de vroege voormiddag met het traditionele defilé voor de kinderen. Hun rijk versierde fietsjes en steppen startten vanaf de Volckaert en reden in optocht door de Dongense straten. Een verrassing was weer voor hen weggelegd. Burgemeester Marina Starmans had ook hier een officiële taak die ze weer glansrijk uitoefende. Onze burgervrouwe zélf was weer in haar nopjes en bracht zoals altijd de sfeer naar een hoogtepunt. De verkoop van overbodig en veel gebruikt speelgoed ging als een speer. Iedereen bleek een goede bui te hebben en de regenbuitjes naam men op de koop toe. Een impressie van onze cameraman Jan Verdaasdonk

Dongen Vaart/ Klein Dongen, 22 april 2019. Al weer voor de 36e keer organiseerde de Oranje stichting Klein Dongen Vaart de tractorbehendigheidswedstrijd. De Vogelenzangweg was dit jaar de place to be. Het was weer een gezellige wedstrijd met redelijk veel publiek die tegelijk genoten van het aanwezige zonnetje. Ook dit jaar waren er weer nieuwe spelletjes ter verhoging van de nooit té moeilijke grens van kunnen.

De Week van Zorg en Welzijn vond dit jaar plaatst plaats van 11 t/m 16 maart. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openden hun deuren en lieten zien wat werken in zorg en welzijn is. De Volckaert in Dongen deed ook mee en gebruikte deze dag om te laten zien wat er zoal voor de bewoners werd gedaan. Ook werken in de zorg werd belicht en uitgelegd Gerrie Pieren maakte wat interviews met betrokkenen. Een film van Con Loomans

In Dongen werd de startrit gereden in het kader van het project AutoMaatje. Wethouder Rolf Vullings, ging mevrouw Zoontjens thuis afhalen om als AutoMaatje - deelnemer de tocht van thuis naar de Volckaert af te leggen. Daar stond in de gezellig ruimte 'de geborgenheid' de koffie al klaar en werd de vele gasten door middel van toespraken uitleg geven over de werking van dit ANWB-initiatief, dat in Dongen gaat werken onder de coördinatie van SWOD. De ANWB, SWOD en de gemeente Dongen bundelen hun krachten op deze manier. Wie vervoer nodig heeft, kan twee dagen van tevoren per mail of telefonisch contact opnemen met de coördinator van de lokale AutoMaatje bij SWOD. Con Loomans (camera en montage) en Gerry Pieren( interviews) maakte de reportage