Op zaterdag 28 september 2019 was er in Dongen de Dongense dorpsquiz. Langstraat TV heeft zendtijd beschikbaar gesteld en het productieteam van DDDQ TV heeft vanaf 21:00 uur één uur en drie kwartier live uitgezonden. Onderstaand de filpmpjes die zijn getoond en zelfs de gehele uitzending is integraal te zien op deze servicepagina

 

Wat vooraf ging

In dit filmfragment kun je de inschrijving bekijken in museum DE LOOIERIJ en de captainsavond bij SED in 's Gravenmoer.

Teams thuis en in de kroeg (1)

In het volgende filmfragment zie je Walter de Bruijne, die met Paul de Jong 's middags voor de quiz al op pad zijn geweest en links en rechts bij kandidaten en kroegen hebben aangebeld.

Teams thuis en in de kroeg (2)

Ook Marike Gouw en Rinus Krijnen zijn op pad geweest 's middags en ook zij hebben links en rechts aangebeld waar een vlag buiten hing.

Uitreiken quizmappen

Daarna werden de mappen uitgedeeld bij CrossFit aan de Kanaalstraat. Paul en Walter hebben dit gefilmd.

Persconferentie

In de Cammeleur was een speciale persconferentie: Wat bleek: Zanger Donnie was vermoord. Iedereen werd opgeroepen om de dader te vinden, zijn motief en het wapen. 

Opdrachten in de Cammeleur

Paul en Walter hebben in de Cammeleur ook enkele deelnemers gevolgd, die in de Cammeleur in het Pop Up museum opdrachten moesten uitvoeren.

De geheime opdracht

In het gemeentehuis werd de geheime opdracht uitgevoerd. Marike en Rinus hebben hiervan verslag gemaakt. De geheime opdracht was taai: een verkeersexamen met 40 dia-vragen.

Brandweer-opdracht

Ook bij de brandweewrkazerne moesten deelnemers twee opdrachten uitvoeren. Iets met een brandspuit en iets met een hamer.Marike en Rinus registreerden een aantal deelnemers tijdens deze opdracht.

Opdracht proeven en ruiken

En dan de bonus, die niet in de uitzending te zien was, omdat er geen tijd meer voor was. Marike en Rinus hebben de deelnemers in de Cammeleur gevolgd die kwamen proeven en ruiken.

DE VIDEO-OPDRACHTEN

Tiijdens de uitzending werdener vier video-opdrachten uitgedeeld. Onderstaand de vier opdrachten

Wat is Waar?

Vijf onderwerpen uit de collectie van museum DE LOOIERIJ kregen van de Paul, Rinus en Walter drie betekenissen. Wat was de goede?

Vergeten Kroegen

In Dongen waren ooit heel veel café's. En overal kon je biljarten. Hoe is dat nu?
Benoem de vijf vergeten kroegen waar je vroeger een balletje kon stoten.

Hoe lang is een Chinees?

Dit aloude grapje werd werkelijkheid in de quiz. Er werd gevraagd wat de lengte was van de voorkant van de puien van onze drie Chinese restaurants in Dongen.

Limburgse woorden

Nederlands is al moeilijk, maar Limburgs! Er worden tien woorden uitgesproken en aan de deelnemewr werd de vraag gesteld: wat betekende deze woorden?

DE TV UITZENDING

We hebben integraal de gehele uitzending van DDDQ TV hier voor u.