Ook deze 21ste aflevering van DONGEN ZICHTBAAR is bijzonder. Con Loomans 'doet ' in deze rit door onze mooie gemeente de 'ecologische verbindingszone' .De ecologische verbindingszone in Dongen maakt deel uit van een landelijk netwerk. De totale EVZ heeft een lengte van 6 kilometer en loopt vanaf de Wilhelminalaan in ’s Gravenmoer via de Procureurweg in Dongen, de Kwartelweg in Vaart tot aan de Wildertse Arm, de EVZ bij bedrijventerrein de Wildert. Door het aanleggen van planten en struiken, bloemrijke begroeiing en brede oevers ontstaat een natuurlijke verbinding die dient als leef- en trekgebied voor amfibieën, vleermuizen, dagvlinders, libellen en kleine zoogdieren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan waterberging. Waterberging geeft ruimte aan water en voorkomt overstroming.